VÅR MILJÖ

Har du ännu inte bottenmålat? Varför inte låta bli då? Eller använda giftfri färg eller vår nya Scrubbis? Myndigheterna kommer snart att ställa hårda krav på uppsamling av spolvattnet vid torrsättningarna. För att vi ska slippa dyra investeringar måste vi gå ifrån giftfärger. Och för miljöns skull, förstås. Styrelsen