WSS-nytt

Hej kamrater! På senaste styrelsemötet var vi ganska eniga om att WSS-nytt är viktig för sammanhållning och klubbanda. Tidningen ska spegla det som händer, ska hända och har hänt. Men också vara ett forum för medlemmarnas tyckanden och låtanden, infall och idéer. Vi har ingen marknadssektion som tar ansvar för …