HUR DU KAN GÖRA … din arbetsplikt i klubben Var med på varvsdagarna. Den första är lördag 14 maj kl 9.00. Sedan festar vi på kvällen! Jobba på Skansholmen lördag 28 maj. Vi jobbar, grillar korv och har trevligt! Avfärd kl 9.00. Prata med din sektionsordförande. (Alla tillhör en sektion). …

Gästhamnssektionens rapport

Gästhamnsverksamheten sommaren 2015 Denna sommar inleddes ganska kyligt precis som föregående år. Det var inte många båtar som besökte vår klubb innan semestermånaderna började. I år hade vi 370 gästnätter vilket kan jämföras med 2009 då vi hade den bästa besöksfrekvensen med hela 483 gästnätter. Jag har fått rapporter från …