Mötesdatum våren 18

Styrelsens ordinarie möten inleds kl 18.30 på Skansholmen torsdag den 8 februari ………….(Båtmässa i Älvsjö 3-11 mars) onsdag den 14 mars Årsmöte söndagen den 25 mars kl 13 på Solbergsudde. Styrelsen samlas kl 12 torsdag den 19 april måndag den 21 maj Styrelsens våravslutning fredagen den 8 juni på Skansholmen. …