Våren 2019

Sjösättning med truck Söndagen 28 april kl. 07:30 Torsdagen 2 maj eftermiddag tiden?, bonusomgången Söndagen 12 maj kl. 07:30 Info Per-Inge Nilsson e-post: peringen@telia.com Mobil: 070-738 99 20 Sjösättning på spåret: Lördagen den 27 april kl 08.00 Info Tommy Bovinder: tommybovinder@gmail.com