Mötesdatum hösten18

Veteransektionens tisdagsträffar startar den 4:e september kl 09.30

Höstens styrelsemöten hålls kl 18.30 på Solbergsudde. Någon fast veckodag har inte kunnat hittas. Datumen är:
Måndag den 20 augusti

Måndag den 24 september
Onsdag den 24 oktober
Torsdag den 22 november
Höstmöte söndagen den 25 november kl 13.00
Styrelsens höstavslutning inträffar fredagen den 14 december kl 18. Lokal meddelas senare.