Mötesdatum våren 18

Styrelsens ordinarie möten inleds kl 18.30 på Skansholmen

torsdag den 8 februari

………….(Båtmässa i Älvsjö 3-11 mars)

onsdag den 14 mars

Årsmöte söndagen den 25 mars kl 13 på Solbergsudde. Styrelsen samlas kl 12

torsdag den 19 april

måndag den 21 maj

Styrelsens våravslutning fredagen den 8 juni på Skansholmen. Samling på bryggan i Solbergsudde kl 18.