Mötesdatum våren 2019

Vårens första styrelsemöte hålls i klubbhuset måndagen den 4 februari kl 18.30

Styrelsen finner att det för våren 2019 inte är möjligt att ha en fast veckodag för sammanträdena. I stället fastställs ett antal datum. Tiden är 18.30 och platsen Solbergsudde. Återstående datumen är

190311 måndag

190417 onsdag

190513 måndag

Båtmässa i Älvsjö 1-10 mars

Årsmöte söndagen den 24 mars kl 13 på Solbergsudde. Styrelsen samlas kl 12

Styrelsens våravslutning onsdagen den 12 juni på Skansholmen. Samling på bryggan i Solbergsudde kl 18. Obs ändrad dag beroende på studentfirandet

Veteransektionens tisdagsträffar börjar kl 09.30 i klubbhuset på Solbergsudde