Datum för styrelsemöte hösten 17

Tisdag den 15 augusti
Måndag den 25 september
Onsdag den 25 oktober (obs ändrad)
Onsdag den 15 november (obs ändrad)
Höstmöte/Medlemsmöte söndagen den 26 november kl 13. Styrelsen samlas kl 12
Styrelsens höstavslutning fredagen den 15 december kl 18. Lokal meddelas senare

Styrelsens ordinarie möten inleds kl 18.30 på Skansholmen