Brev till blivande gästhamnsvärdar våren 2020

Hej och en god vår!

Vi vet just nu inte vad som kommer att hända med segling, båtar, hamnar osv i sommar. Mycket verksamhet ligger just nu nere och det är bara planering/förhoppning som är möjlig.

Oavsett om WSS kommer att verka i full utsträckning i sommar, eller om vi kommer att gå på sparlåga är det vissa verksamheter som måste fungera. Det som berör Gästhamnsverksamheten är att hamnen bör vara bemannad så att vi kan hålla ordning inne och ute. Vi bör kunna ta emot gäster, anvisa bryggplats, hålla hygienutrymmena i ordning, ta upp avgift osv. Normalt ger hamnavgifterna runt 70.000 SEK till föreningen, vi får se hur det går i år.

Alternativet är att vi stänger gästhamnen helt i sommar och reserverar hamnen för oss själva. I praktiken betyder det att vi avstår från att själva besöka andra klubbar. Det betyder också att vi måste lägga arbete och material på att hålla våra utrymmen i ordning utan att få någon ”återbäring”. Den tillsyn som gästhamnsvärden utövar måste vi dessutom ordna på annat sätt.

Min personliga syn på läget är att vi bör hålla hamnen öppen. Det är inte säkert att vi får många besök, men vi finns och kan erbjuda plats och hjälp och vi håller vår hamn och anläggningen i ordning.

Nu nästa problem: WSS sköter sin egen gästhamnsverksamhet. Förra året var det åtta personer/familjer som var värd en vecka var; städade, tog upp avgift, hjälpte till att lösa olika problem(uppkommer då och då). De värdarna håller jag på att ringa för att kolla deltagande i sommar. Men vi behöver vara fler; Vi skulle behöva vara ytterligare fem eller fler. För den som bor en bit från hamnen är det ett praktiskt sätt att lösa arbetsplikten. En veckas boende i den egna båten, kontakter med gäster från flera olika länder, och årets arbetsplikt är gjord. Det är inte illa, sen kan man jobba i anläggningen utan plikt. Det är inte heller illa.

Tänk över det här. Du är med i WSS för att du behöver hamnen. För detta behöver hamnen dig, så’nt kan vi inte köpa oss fria från.

Hör av dig, snarast

Anders Ullman
070 512 90 07

 anders-ullman@telia.com