Styrelsens tider o protokoll

 Sammanträdestider våren 2023

Styrelsen har beslutat att vårens möten ska hållas på måndagar och onsdagar kl 18.30

Måndagen den 23 januari

Onsdag den 15 februari (fikaansvarig: Hjalmar)

Onsdag 1 mars

Årsmöte söndagen den 19 mars kl 13. Styrelsen samlas kl 12

Måndagen den 24 april

Onsdag den 17 maj

Styrelsens våravslutning måndagen den 12 juni. Samling på Solbergsudde kl 18

 

Länk till styrelseprotokollen

Länk till årsmötesprotokollen