Styrelseprotokoll

Klicka vidare för sammanställning av styrelseprotokollen

Sammanträdestider våren 2022

Styrelsen beslutade 19 januari att vårens styrelsemöten ska hållas onsdagar kl 18.30 i klubbhuset på Solbergsudde. Tiden är 18.30

Datum:        2 mars, valberedningen bjuds in. Per-Erik fixar fika

Årsmöte söndagen den 20 mars kl 13

13 april

4 maj

8 juni styrelsens våravslutning på Skansholmen.
Samling kl 18 på bryggan på Solbergsudde.

Ändringar kan bli nödvändiga, även med kort varsel, beroende på coronasituationen.