Onsdagsseglingar

WSS och WSSW inbjuder till Onsdagscupen 2018.
Samtliga seglingar genomförs på Skeppsbrofjärden.

Resultat Onsdagscup 22/8 2018

SRS 1
1.       Per Larsson 48,74 min
2.       Gert Fasting 50,48
3.       Håkan Sällberg 51,47
4.       Mikael Alamaa 51,97
5.       Bengt Jannsen 53,22
6.       Martin Avander 56,68
7.       Björn Olsson DNF
Totalt inför 6:e seglingen med sämsta seglingen borträknad:
1.       Per Larsson 3
2.       Gert Fasting 7
3.       Martin Avander 11
4.       Håkan Sällberg 13
SRS 2
1.       Kaj Heed 25,61 min
2.       Gunnar Söderberg 26,12
3.       Peter Salomonsson 26,37
4.       Bo Hoffsten 27
5.       Olle Svernell 27,06
6.       Roger Thillson 30,16
Totalt inför sista seglingen med sämsta seglingen borträknad
1.       Kaj Heed 6
2.       Bo Hoffsten 10
3.       Gunnar Söderberg 11
4.       Olle Svernell 15
5.       P-G Fransson 17

 

………………………….

Onsdagen 16 maj Tävlingsledare Ulf Andersson och Lennart Åkerman
Onsdagen 30 maj Tävlingsledare vakant och Fredrik Kronvall
Onsdagen 13 juni Tävlingsledare Stefan Lundgren och Fredrik Kronvall
Onsdagen 15 aug Tävlingsledare Stefan Lundgren och Fredrik Kronvall
Onsdagen 22 aug Tävlingsledare vakant och Fredrik Kronvall
Onsdagen 29 aug Tävlingsledare Ulf Andersson och Lennart Åkerman

Seglingarna genomförs enligt Svenskt Respitsystem – SRS och IKR 2017-20.
Program:
17.30 Anmälan och genomgång i klubbhuset.
18.00 Start grupp 1 Klassflagga D (gul och blå)
18.05 Start grupp 2 Klassflagga E (röd och blå)
Utförligare information finns i seglingsföreskrifterna.
Snarast efter målgång samling i klubbhuset för meddelande av resultat, genomgång av regelproblem som uppstått under seglingen samt lättare förtäring till självkostnadspris.

Välkomna!
Seglingskomittén.
Frågor besvaras av Olle Svernell 0705879743

……………

Seglingsföreskrifter i utskriftsvänlig pdf

 

Seglingsföreskrifter

Tävling:        Onsdagscup 2018.

SRS och entyp för klasser med mer än 3 anmälda båtar.

 Datum:         16 maj, 30 maj, 13 juni, 15 augusti, 22 augusti och 29 augusti.

Arrangör:    WSSW och WSS.

  1. Regler

1.1       Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade             i Kappseglingsreglerna (KSR) och SRS-reglerna.

1.2       Dessa föreskrifter ändrar SRS-reglerna genom att båtar i standardklass seglar på SRS-tal enligt SRS-tabell.

1.3       Flygande segel (spinnaker etc.) tillåts i alla delseglingar. Om man önskar använda flygande segel anmäls detta i samband med registrering till delseglingen de 16/5 och gäller sedan samtliga återstående delseglingar. Beslutet kan inte ändras. Dessa båtar seglar då enligt tabellkolumnen ”SRS”.

1.5       En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI).

1.6       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.9       Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

 

  1. Tidsprogram

6.1                 Program för samtliga dagar.

Registrering senast 17.30.

Tid för första varningssignal c:a 17.55

Start SRS 1 (depl > 2 ton) c:a kl 18.00.

Start SRS 2 (depl < 2 ton) exakt 5 min efter SRS 1 dvs startsignal för SRS 1 gäller som varningssignal för SRS 2.

Start entypsklass exakt 5 min efter SRS 2.

Korvgrillning c:a kl 19.30

Prisutdelning i samband med korvgrillning 30 augusti.

6.2       6  kappseglingar är planerade. Vid minst 5 genomförda seglingar räknas den sämsta placeringen bort.

Båt som ej deltar i en segling i serien får poäng lika med totala antalet startande båtar i serien + 1.

 

  1. Klassflaggor och genomförande

7.1                 Klass/start                          Signalflagga                   

                      SRS 1                                                       D                       

                      SRS 2                                                       E 

                      Entyp                                                       F 

                      SRS 2 + entyp                   T = banan seglas 3 varv 

Orange flagga hissas när startlinjen är lagd men minst 5 min före varningssignalen.

  1. Kappseglingsområde

8.1       Skeppsbrofjärden. 

9               Banan 

9:1

SRS 1: Rundningsmärken är nr 1: orange boj utanför Slottsholmen  nr 2: Sälgrund ( prick med 2 klot), nr 3: grön prick med triangel V om Stora Ringholmen.

Bansträckningen kommer att variera beroende på vindriktningen och kommer att väljas så att första rundningsmärket ligger så nära vindögat som är möjligt.

Banan kommer att anges som en sifferkombination som anger vilka märken som ska rundas och i vilken ordning. T ex (start) 1-2-3-1-2-3 ( mål). OBS ta med papper och penna vid anmälan och skriv upp banan.

Banan seglas motsols dvs alla rundningsmärken ska tas om babord. Mållinjen behöver bara passeras vid målgång.

SRS 2 och entyp: Kryss – läns – bana. Banan seglas 2  varv och motsols.

9.2                 Om signalflagga T visas tillsammans med klassflaggan seglar SRS 2 och entyp  banan 3 varv.

9.3       Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar c:a 45 min att genomföra

  1. Märken

10.1     Start- och mållinje begränsas av orange bojar. Rundningsmärkena utgöres för SRS 1 av fasta sjömärken med undantag för orange boj utanför Slottsholmen. Rundningsmärken för SRS 2 och entyp utgöres av orange bojar.

  1. Starten

Startprocedur enligt IKR 26 med tillägg enligt 9.2 ovan.

Varningssignal:       5 min före start   Klassflagga E,D,F + ev T upp  1 ljudsignal

Förberedelsesignal: 4 min före start   Flagga P upp                       1 ljudsignal

En minut:              1 min före start    Flagga P ner                          1 lång ljudsignal

Start:                     0 min före start    Klassflagga ner                     1 ljudsignal

  1. Tidsbegränsning

14.1               Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter.

Datum: 2018-04-04

Seglingsektionen WSS/WSSW