SISTA arbetsdagen …

för året blir lördagen 27 okt mellan kl 9 och 14.

Samling vid klubbhuset. Enkel lunch serveras kl 12.

Reparation av brofästen, räls, städning av området mm.

Välkomna!

Varvssektionen