Sista chansen

att göra sin arbetsplikt i år.

Lördag 21 okt kl 09-14.

Vi behöver minst 25 pers.

VARVET: städning inför vintern. Reparationer. Tag med eget fika.

SKANSHOLMEN: Stängning. Peter behöver 6-7 per. Tag med flytväst och fika.

Det är kul att jobba tillsammans! ?

Välkomna!

Gert, Peter, Cecilia, Nils