VÄGBOM

Bommen vid vår nedfart är stängd fr.o.m. 1 november. Din nyckel passar.

Kom också ihåg att alla stegar ska vara fastlåsta för att försvåra stölder i våra båtar.

Varvschefen