VÄGBOMMEN

ska nu användas. Din nyckel passar.

Glöm inte att alla stegar måste vara fastlåsta för att försvåra stölder i våra båtar.

Varvschefen