Styrelsens tider o protokoll

 Sammanträdestider våren 2024

Styrelsen har beslutat att vårens möten ska hållas på onsdagar kl 18.30.

Från och med februarimötet kan du ansluta digitalt


17 januari
14 februari Klicka här för att ansluta till mötet
13 mars Klicka här för att ansluta till mötet
Årsmöte söndagen den 24 mars kl 13. Styrelsen samlas kl 12 Klicka här för att ansluta till mötet
17 april Klicka här för att ansluta till mötet
15 maj Klicka här för att ansluta till mötet
Styrelsens våravslutning fredagen den 31 maj. (OBS ny dag) Samling på varvet kl 18 Klicka här för att ansluta till mötet

Länk till styrelseprotokollen

Länk till årsmötesprotokollen