Bli medlem

Vill du vara medlem i en seglarklubb med vind i seglen? Vi erbjuder dig en seglarklubb där vi tillsammans skapar upplevelser och utveckling genom att vara; En naturlig mötesplats

Du får dessutom:

 • Möjlighet att kappsegla (medlemmar i Svenska Seglarförbundet, SSF)
 • Ett skyddat läge för din båt på sommaren och vintern. Just nu finns lediga bryggplatser.
 • Fina anläggningar med ett stort klubbhus, bryggor med tillgång av både vatten och el samt härlig klubbholme (Skansholmen).
 • Medlemstidning (WSS-nytt) minst 2ggr/år
 • Mastförvaring
 • Mastkran
 • Jolleramp och båtlyft (max 2 ton)
 • Seglarskola
 • Klubben äger ett antal jollar (optimister, två-kronor, monark 606, m.fl. )
 • Rabatter och erbjudanden av våra sponsorer

En ideell klubb med framgång
Vi är en ideell klubb där din insats är viktigt för klubbens existens. Klubbens avgifter baseras på den verksamhet som vi gemensamt bestämt. Verksamheten omfattar kappsegling, utbildning, eskaderseglingar, och klubbaktiviteter samt naturligtvis hamnverksamhet. Välkommen att bli medlem du också!

Hur du blir medlem
Ta kontakt med bryggplatsansvarige Lars-Gunnar Ahl 070 499 46 70 lg_ahl@yahoo.se
eller
vinterplatsansvarige Jan Karlsson jan@vvsjan.com
och ansök om medlemskap. Anvisningar och blankett.

 • Ange de sedvanliga uppgifterna om namn, adress, tel etc. Även personnummer ÅÅMMDDXXXX (som enbart användes internt inom svenska seglarförbundet)
 • Ansök även för dina familjemedlemmar 
 • Ange dina båtuppgifter. Dessa uppgifter kommer att registreras i medlemsregistret.
 • Ange när och vilka tjänster som du önskar (brygg och vinterplats)
 • Beskriv dina intressen. Alltid är det något som vi kan ha glädje av. Du kommer att tilldelas  en sektion och en fadder.
 • Det är bra om alla våra medlemmar bär WSS-vimpel i riggen. Den kommer automatiskt och ingår i anmälningsavgiften.
 • På sikt ska alla vinterförvarade båtar använda stöttor. Medlemmar invalda efter 120815 ska uteslutande använda SeaQuip-stöttor för båtens uppstöttning. Det finns möjlighet att hyra stöttor av WSS.
  Observera att det gäller även om du köper en båt på WSS och tänker fortsätta vinterförvara på Solbergsudde.
  För upptagning på slipen krävs vagga anpassad för detta.

När vi har tagit del och godkänt din ansökan, kommer du få ett ”välkomstpaket” från oss. Du inbjuds också att delta på nästkommande styrelsemöte. Där får du och vi chansen att lära känna varandra.

Om du vill vara säker på att inte missa vad som händer i klubben, registrera din E-post adress hos sekreteraren så får du en kopia på varje nytt styrelseprotokoll.

Personliga uppgifter
Det finns ett utrymme på blanketten där du kan presentera dig själv lite närmare. Det är alltid trevligt att få lite personliga uppgifter för att få en uppfattning om vilka intressen du har och varför du söker medlemskap i WSS. Har du någon du känner i WSS så uppge gärna detta namn.

Dubbelansluten till WSSW
Medlem som är aktiv i WSSW (har t ex brygg- eller båtplats där) betalar en årsavgift på 200 kr hos WSS. Man betalar heller ingen inträdesavgift hos WSS.

Inträdesavgift
Fullbetalande och familjeanslutning betalar en inträdesavgift på 300 kr. Dubbelanslutna till WSSW och juniorer betalar inte någon inträdesavgift.

Vill du veta mer – kontakta styrelsen!