Städinstruktion klubbhuset

Klicka för lista över städansvariga

 

Liksom tidigare hjälps vi åt att städa klubbhuset på Solbergsudde. Enligt de riktlinjer som togs 2006 så är alla medlemmar som har båt på WSS skyldiga att städa klubbhuset. Att städa går utanför den ordinarie arbetsplikten.

Klubbmästeriet har tagit fram städinstruktioner.  Du kan hitta instruktionerna på hemsidan och på städskåpets dörr i klubbhuset. På insidan av städskåpsdörren hänger en lapp där du har möjlighet att anteckna om det saknas något, om något är sönder eller om något behöver bytas ut. Du kan även kontakta någon i klubbmästeriet på telefon/mail, se nedan.

När du/ni städat färdigt signerar du med datum på städlistan som finns uppsatt på städskåpets framsida. Ej signerat namn debiteras med 400 kr.

Städning sker vanligtvis en gång varannan vecka, med avvikande schema under vinter, då städningen inte behövs lika ofta samt under vår- och höstrustning, då det kommer extra tryck på Klubbhuset. Ansvaret delas mellan två familjer. Båda familjerna har ansvar för att kontakt med varandra görs och bestämmer när under perioden städningen ska genomföras, samt vem som ansvarar för vad. Vår förhoppning är att det ska gå fortare och bli lite roligare att klara av städningen på detta sätt. Om ni inte kan städa den period ni är uppsatt på så kontakta någon annan på städlistan och byt. Men notera samtidigt på listan att ni bytt.

OBS! Glöm inte den toalett som finns bredvid gästhamnsavdelningen, det är viktigt att denna också städas och är fräsch!

Tack på förhand för din hjälp!

Klubbmästeriet

Inna Rosén  0707 277 026 inna@livingsupport.se

Cecilia Klyver 0705 – 61 64 38 klyver@telia.com

Christina Dunger Petersson 073-804 75 71 christinad@ltkalmar.se

Therese Kessén 073 545 11 58

Julia

Thomas