Monica minns

Historik WSS fr.o.m 1983 skrivet av mångårige medlemmen Monica Sjöholm

1983
På WSS fanns inga bryggor förutom slipbryggan. Alla båtar låg på svaj ute i viken ända bort till Solhällen. Många medlemmar hade sina båtar i andra hamnar.
Det var en turbulent tid i WSS, en brytning mellan de gamla, som förordade att båtarna mådde bäst av att ligga vid boj, och nya idéer, som ville utveckling mot bättre kamratskap och bättre utbud. En ny styrelse tillsattes.

1984
Första delen av brygga 1 byggdes, och intresset var mycket stort. Finansieringen löstes genom att båtägarna köpte sin plats. Inga medel tillkom från föreningen.1985
Inre delen av brygga 2 byggdes och finansierades på samma sätt. Betongdäcket för lyft av båtarna med truck kom till och även en ny plan för uppläggning för vinterförvaring. Man ville erbjuda ”helpension”. För plats på plan fick man köpa in sig för 3000 kr.1986
Den lilla värmestugan som hittills fungerat som klubbhus hade nu blivit urvuxen. En allt livligare aktivitet på WSS med bl.a. en växande ungdomsverksamhet gjorde att planer på nytt klubbhus smiddes.

1987
Beslut togs till bygge av nytt klubbhus, och medlemmarna tecknade andelar om 3 000 kr och alla debiterades 240 kr till en klubbhusfond. Resten finansierades med lån.1989
Med alla aktiviteter och husbygge som pågick samtidigt började det bli ganska rörigt på WSS område. En dispositionsplan utarbetades och i den ingick att ett särskilt område tilldelades ungdomarnas verksamhet, man fick en ”jolleplan” mellan jolledraget och brygga 1.

1990
Klubbhuset stod färdigt och invigdes med stor fest i september. Under hela denna period förlängdes bryggorna efterhand som flera medlemmar tillkom och ville ha plats. Man fick fortfarande köpa sin bryggbit. Priset steg vartefter eftersom bryggorna kostade alltmer att köpa in och lägga dit.

1992
Nu ville man ha ordning på alla småbåtar, WSS hade fyra ”säkerhetsbåtar”, WSS1-4. Det fanns många roddjollar också som inte längre användes eftersom svajbojarna var borta. Roddjollarna hade alltid legat gratis på WSS. Stranden mellan bryggorna 1 och 2 valdes som lämplig småbåtskaj och det blev plats för lite fler båtar än WSS egna. Man fick köpa in sig för 2 500 kr.

1994
Småbåtskajen byggs för en kostnad av 30 000 kr i egna medel och 15 000 i bidrag.

1999
Fram tills nu har medlemmarna köpt sina bryggplatser. Priset blev så småningom så högt – som mest 9 800 kr för en plats – att det började bli svårt att få fullt på bryggorna.
Så här långt hade man tillämpat en mall, samma för alla byggprojekt. Finansieringen av bygget skulle helst vara klar innan start, oavsett projekt. Om man lämnade sin plats under de första 10 åren fick man tillbaka hela köpeskillingen. Under de följande 10 åren gjordes avskrivning med 10% per år, och därefter var bryggplatsen klubbens. Detta var ett bra sätt att finansiera utbyggnaden, men så småningom blev det rörigt och ohanterligt att administrera. Detta talade för att man tillät att man hyrde sin plats. Ett prisexempel är att en 3,5-metersplats kostade 700 kr per år + 400 kr i ”sommaravgift”, senare kallad serviceavgift. I 400 ingick även jolleplats på land.

2009
Under ett antal år hände inte så många stordåd, man behövde konsolidera sig och sköta om det man åstadkommit. Vid bryggorna hade vi boj som akterförtöjning och det blev alltmer problematiskt med tanke på underhåll. Bojar slet sig trots att de fått klartecken vid inspektion med dykare. Svårt med den dyiga bottnen. Byte till bommar började diskuteras.
Under året 2009 gjordes bytet. Det föranledde att många båtar fick byta plats och taxan för bryggplatserna fick göras om i grunden. Det blev naturligtvis väsentligt dyrare men i många stycken betydligt bättre.

Åren 1983 och fram tom idag har varit en tid av en otrolig aktivitet och utveckling och modernisering av WSS och det är svårt att föreställa sig hur det såg ut 1983!

Västervik den 9 december 2021

Monica Sjöholm

Medlem sedan 1978
Utbildningsansvarig 1988-2006
Kassör o ansvarig för medlemsregistret 2006-2018