Marknad

Sektionens ansvar

Ge ut WSS-nytt
Skapa och vårda samarbetspartners (ersätter sponsorsavtal)
Ta fram informationsmateriel
Stötta övriga sektioner med intern information
Ansvara för extern marknadsföring
Uppräthålla presskontakter
Administrera Facebook
Ansvara för internethemsidan
Ta fram o tillhandahålla profilkläder, vimplar och dekaler

Marknadssektionens styrelse:

Malin Nordlund  ordförande 073 081 19 44
Wolfgang Schmeing
Matthias Thorén

WSS-nytt-2012-1_Sida_01