Seglingssektionen

Sektionens ansvar

Anordna kappseglingar och eskaderseglingar även i samverkan med andra sällskap
Utbilda kappseglingsfunktionärer
Informera om kappseglingsregler och mätregler
Anordna kurser i t ex navigation och sjömansskap
samt i övrigt verka för att utveckla och stimulera sällskapets seglingsverksamhet

Westerviks Segelsällskap arrangerar varje år populära kappseglingar. Byxelkroken är den mest kända.

Tomas Ragnarsson Ordförande 070 216 20 75

 

MAF_6043_1