Styrelsens tider o protokoll

 Sammanträdestider våren 2024

Styrelsen har beslutat att vårens möten ska hållas på onsdagar kl 18.30.

Från och med februarimötet kan du ansluta digitalt

17 januari fikaansvarig: Malin

14 februari fikaansvarig: Magnus

13 mars fikaansvarig: Per-Erik

Årsmöte söndagen den 24 mars kl 13. Styrelsen samlas kl 12

17 april fikansvarig: Lars-Åke

15 maj fikaansvarig: Tommy Klicka här för att ansluta till mötet

Styrelsens våravslutning på Skansholmen fredagen den 31 maj.
Samling på varvet kl 18.

Höstens styrelsemöten

Torsdagen den 22 augusti (fikaansvarig Per-Erik)
Onsdagen den18 september
Onsdagen den 16 oktober
Torsdagen den 7 november (förberedelse höstmötet)
Söndagen den 24 november höstmöte
Fredagen den13 december. Styrelsens julavslutning

Länk till styrelseprotokollen

Länk till årsmötesprotokollen