Årsmöte 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Förslag till dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse 2015

Budget o bokslut 2015

Balansrapport 151231

Verksamhetsplan 2016

Budget 2016

Valberedningens förslag till förtroendevalda 2016

Enligt § 23 i stadgan ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag senast tre veckor före årsmötet. Det presenteras här och anslås i klubbhuset.

Förslaget innehåller några luckor och frågetecken. Hör av dig omgående till Ann Hultqvist, Sven-Olof Nilsson eller Arne Blomgren om du har någon att föreslå eller själv kan tänka dig.

Styrelsen och sektionsföreträdarna arbetar tillsammans för att WSS ska vara ett effektivt segelsällskap att trivas i. Vi har många, och ibland långa diskussioner, men kan oftast bli överens om besluten. Bästa sättet att påverka hur uppgifterna ska lösas är att delta i det arbetet.

Berätta vad du tycker på bryggan, på medlemsmötena men allra helst i styrelsen/ledningsgruppen.

Verksamhet Namn Funktion Val Kommentar
Styrelsen Anders Karlzén Ordförande 1 år till 2017 Omval
Jan Källmark Vice ordf Kvarstår till 2017
Lars-Åke Larsson Sekreterare Kvarstår till 2017
Monica Sjöholm Ekonomiansv 1 år till 2017 Omval
Bo Axelsson Ledamot 1 år till 2017 Omval
Hjalmar Åselius Ledamot 1 år till 2017 Nyval
Nils Ulmner Ledamot 2 år till 2018 Omval
Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 1 år till 2017 Omval
Lars Hultkvist 2 år till 2018 Nyval
Stefan Westberg Kvarstår till 2017
Klubbhussektionen Nils Ulmner Ordförande 1 år till 2017 Nyval
Mats Lindh 2 år till 2018 Omval
Östen Pettersson Kvarstår till 2017
Staffan Larsson Kvarstår till 2017
Tomas Strömberg 2 år till 2018 Nyval
Klubbmästeri Cecilia Klyver Ordförande 1 år till 2017 Omval
Joy Christensen 2 år till 2018 Omval
Madelene Hermansson 1 år Nyval,
Christina D Petersson Kvarstår till 2017
Ann Karlzén 2 år till 2018 Omval
Marknadssektionen Ordnas inom sektionen Ordförande 1 år till 2017
Torsten Blomgren 2 år till 2018 Omval
Anders Björkman 2 år till 2018 Nyval
Wolfgang Schmeing 2 år till 2018 Nyval
vakant
Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 1 år till 2017 Omval
Christer Andersson Kvarstår till 2017
Fredrik Holmberg 2 år till 2018 Omval
Bo Djerf Kvarstår till 2017
Tore Källmark 2 år till 2018 Omval
Ann Ingemansson Hultquist Kvarstår till 2017
Skansholmssektionen Ordförande 1 år till 2017
Peter Eckerbom 2 år till 2018 Omval
Jan-Olov Andersson Kvarstår till 2017
Tommy Albinsson Kvarstår till 2017
Ingemar Wihlstrand 2 år till 2018 Omval
Christer Elmerfjord 1 år till 2017 Omval
Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande 1 år till 2017 Omval
Thomas Ragnarsson Kvarstår till 2017
Jan Töregård Kvarstår till 2017
Hjalmar Åselius 2 år till 2018 Nyval
Vakant
Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 1 år till 2017 Omval
Tommy Bovinder Kvarstår till 2017
Per-Inge Nilsson 2 år till 2018 Omval
Anders Viberg Kvarstår till 2017
Christer Lundberg 2 år till 2018 Omval
Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 1 år till 2017 Omval
Arne Blomgren 2 år till 2018 Omval
Lennart Rundberg Kvarstår till 2017
Ingemar Lindin 2 år till 2018 Nyval
Revisorer Bruno Blomberg Ordförande 1 år till 2017 Omval
Ingemar Hellberg Ordinarie 1 år till 2017 Omval
Vakant Suppleant 1 år till 2017
Mats Hasselqvist Suppleant 1 år till 2017 Omval