Gästhamnssektion

Sektionens ansvar

Organisera gäst- och andrahandsuthyrning av bryggplatserna
Informera och ta upp avgifter från gästerna
Ansvara för allt som rör gästande båtar v 23-32 (toa, duschar, sopor, lånecyklar)
Rekrytera gästhamnsvärdar
Uppdatera gästhamnspärmen
Tömma papperskorgar och se till övervåningen i klubbhuset
Rapportera  till olika register  (kataloger t.ex gästhamnsguiden)
Inköp av gästhamnskvitton och div material
Kontrollera röd/grönmarkeringen
Service på lånecyklar
Skapa överenskommelse med taxi
Öka tillgängligheten

Presentation av gästhamnen
Gästhamnsvärdar

130520
130520