Slipen

Klicka här för enkät om användning av slipen

Servicevaggan som kan anpassas till många olika båtformer

Våren 2021 renoveras undervattendelen av slipen

Se filmen

Slipen från 1954 är i stort behov av renovering. Smågö Service AB utför arbetet. Slipers och räls lyfts upp och ska ersättas. Spåret under vatten förlängs 5 m till totalt 55 m för att också mera djupgående båtar ska kunna tas upp för bottenrengöring.

2004 var den nya, gemensamma slipvaggan klar

 På vårens medlemsmöte visar Ingmar Lindin förslaget

 IngmarL

Slipen2

Slipen invigdes 1954.
50-årsminnet beskrevs i WSS-nytt

Slipen50