HUR DU KAN GÖRA … din arbetsplikt i klubben Var med på varvsdagarna. Den första är lördag 14 maj kl 9.00. Sedan festar vi på kvällen! Jobba på Skansholmen lördag 28 maj. Vi jobbar, grillar korv och har trevligt! Avfärd kl 9.00. Prata med din sektionsordförande. (Alla tillhör en sektion). …

Stort bidrag! WSS ungdomssektion har fått pengar till två nya ribbåtar av Sparbanksstiftelsen i Tjust, 95.000 kr.  Vi tackar för denna generösa gåva som möjliggör en ännu bättre seglarskola.