Veteransektionen

Sektionens ansvar

Social gemenskap
Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens
Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna

Styrelse

Per Inge Nilsson, ordf
Arne Blomgren
Lennart Rundberg
Ingemar Lindin

0674Skansholmen

Skansholmen