Veteransektionen

Sektionens ansvar

Social gemenskap
Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens
Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna

Ordförande är Peringe Nilsson 070 738 99 20

0674Skansholmen

Skansholmen