Veteransektionen

Sektionens ansvar

Social gemenskap
Ta hand om äldre medlemmars personliga kompetens
Ta hand om tillfälliga småjobb från de andra sektionerna

Styrelse

Per-Inge Nilsson 070 738 99 20
Arne Blomgren
Christer Andersson
Ingemar Lindin

0674Skansholmen

Skansholmen