Marknad

Sektionens ansvar

Ge ut WSS-nytt

Skapa och vårda samarbetspartners (ersätter sponsorsavtal)

Ta fram informationsmateriel

Stötta övriga sektioner med intern information

Ansvara för extern marknadsföring

Uppräthålla presskontakter

Administrera Facebook

Ansvara för internethemsidan

Ta fram o tillhandahålla profilkläder, vimplar och dekaler

Marknadssektionens ordförande är Malin Nordlund 073 081 19 44

WSS-nytt-2012-1_Sida_01