Sjö- och torrsättningstider

Sjösättning våren 2023

Mobilkran: Söndagen den 23 april kl 07
Truck:         Söndagen den 23 april ca kl 09 (obs en vecka tidigare än vad som först angavs)

Truck:         Fredagen den 5 maj ca kl 13 (bonusomgång)
.                  Söndagen den 14 maj kl 08

Spåret:       Lördagen den 22 april

Info kran och truck: jan@vvsjan.com

Info spåret: Tommy Bovinder 073 826 44 0

Välkomna till arbetsdag och sjösättningsfest. 
Lördag 27/5 kl 9.00
WSS bjuder på lunch

Upptagning hösten 2023

Styrelsen beslutade 24 april att upptagningarna i höst med truck och mobilkran ska genomföras söndagen den 1e, torsdagen den 5e och söndagen den 15e oktober.

Upptagning på spåret ska göras den 7 oktober.

Arbetsdag den 28e oktober.

Observera  att sen isättning våren 24 ofta bara är möjlig om den tidigaste upptagningen har valts hösten 23.

Styrelsen beslutade i maj 2023  att vårens första sjösättning ska senareläggas ca en vecka jämfört med praxis. För 2024 innebär det veckoslutet 4-5e maj.

………………………………….

Enkät om önskade tider för sjö- och torrsättning
Den 12 2023 mars fanns det sammanlagt 28 ifyllda enkäter: