Styrelse

Styrelsens ansvar

Se till att WSS fungerar demokratiskt
Genomföra och utvärdera uppdrag från medlemmarna
Företräda WSS externt
Dokumentera regler och protokoll. Arkivering
Ansvara för ekonomi och medlemsregister
Vårda klubbens historia och värderingar
Ta upp, driva och förankra långsiktiga målfrågor
Uppdatera organisationen
Uppdatera inventarieförteckningen
Av stadgan framgår styrelsens formella uppgifter

Funktionärer valda på årsmötet 2024

 

 

Per-Erik Pettersson ordförande
xx
ordforande@wss.nu
Lars-Åke Larsson sekreterare
076 771 08 42
larssonsgatan@gmail.com

Magnus Stalebrant ordf varvssektionen
073 931 00 96
magnus.stalebrant@vastervik.se
Hjalmar Åselius ekonomiansvarig
070 558 12 78
hjalmar.selius@telia.com

Malin Nordlund
ordf marknadssektionen
073 081 19 44
malinnord@telia.com
Peringe Nilsson ordf veteransektionen
070 738 99 20
peringen@telia.com
Tommy Boström
ordf klubbhussektionen
070 764 08 46
tommybostrom56@gmail.com
Thomas Ragnarsson
ordf seglingssektionen
070 216 20 75
thomas.ragnarsson@bluepartner.se

Helena Nilsson
ordf ungdomsektionen
076 832 96 91
helena.nilsson@aslanforestry.com
Inna Rosén
ordf gästhamnssektionen
070 727 70 26
inna@livingsupport.se

Revisorer

Lars Jillehed,  ordförande

Bruno Blomberg, ledamot

Mats Hasselqvist, suppleant

Valberedningen består av Bo Axelsson, Anders Karlzén och Magnus Ekholm. Ta kontakt med någon av dem om du vill ta ansvar för något inom sällskapets verksamhet eller känner någon vars kompetens vi inte lycktas ta tillvara.