Klubbhus & materiel

Sektionens ansvar

Allt fastighetsunderhåll på klubbhus, båtskjul, slipskjul, bensinskjul och mastskjul
Underhåll och service av elinstallationer samt VVS inkl septisug
Sköta gräsmattorna
Underhålla möblerna i klubbhuset

Klubbhus- och materielsektionens styrelse:4824Klubbhuset

Nils Ulmner ordf 076 126 89 06
Mats Lindh
Östen Pettersson
Tomas Strömberg