Klubbhus & materiel

Sektionens ansvar

Allt fastighetsunderhåll på klubbhus, båtskjul, slipskjul, bensinskjul och mastskjul
Underhåll och service av elinstallationer samt VVS inkl septisug
Sköta gräsmattorna
Underhålla möblerna i klubbhuset

Klubbhus- och materielsektionens styrelse:

Mats Lindh
Östen Pettersson
Tomas Strömberg