Torrsättning med stöttor

Obligatoriska stöttor

Båtar nytillkomna efter 1 juli 2012 ska torrsättas med godkända stöttor. (På sikt ska alla vagnar/vaggor utgå av praktiska och säkerhetsmässiga skäl.) Detta gäller båtar som använder gaffeltruck eller mobilkran. Båtar på spåret måste ha vaggor anpassade för detta.
Styrelsen beslutade 150908 att låta båtägaren välja mellan att ha egna stöttor eller hyra av WSS.

Även fortsättningsvis ansvarar varje båtägare för att rätt storlek och antal används samt att pallningen sker på rätt sätt.
Hyrstöttorna ska numreras löpande och specificeras i hyreskontrakten. De kan då förvaras i ordning och lätt hittas av båtägaren.

Årsmötet 2023 beslutade att inte längre skapa nya hyreskontrakt samt att styrelsen ska utforma regler för hur stöttorna ska användas.

.

Observera tillverkarenens rekommendationer vid val av antalet stöttor i förhållandet till båtstorlek. Se nedanstående produktblad.
Tyresostottan-1
Tyresostottan-2
Tyresostottan-3Tyresostottan-4