Info & kontaktuppgifter

Westerviks Segelsällskap5358Kungsgrundet
BOX 252
593 23 VÄSTERVIK
info@wss.nu

Anders Karlzén, (ordförande), 0492-136 20,

anders@karlzen.se
Monica Sjöholm (medlemsregister och avgifter), 0490-190 67, monicaochulf@telia.com
Tomas Strömberg (nycklar till klubbhus mm), 070 318 40 03,  tomas.stromberg51@gmail.com
Lars-Gunnar Ahl ,  (uthyrning av bryggplatser o plats i mastskjulet), 070-499 4670,  lg_ahl@yahoo.se

Lars-Åke Larsson (mailprenumeration på styrelse- och medlemsmötesprotokoll samt byte av sektionstillhörighet) lars-ake.larsson@vastervik.se

Bankgiro 5005-8544
Organisationsnummer 833600-1899