Info & kontaktuppgifter

Westerviks Segelsällskap5358Kungsgrundet
BOX 252
593 23 VÄSTERVIK
mail till sekreteraren Lars-Åke Larsson

Per-Erik Pettersson (ordförande)
ordforande@wss.nu

Hjalmar Åselius (kassör)
hjalmar.selius@telia.com

Jan-Henrik Stibe (medlemsregister och avgifter),
registrator@wss.nu

Tomas Strömberg (nycklar till klubbhus mm), 070 318 40 03,  tomas.stromberg51@gmail.com

Lars-Gunnar Ahl ,  (uthyrning av bryggplatser o plats i mastskjulet), 070-499 4670,  lg_ahl@yahoo.se

Lars-Åke Larsson (mailprenumeration på styrelse- och medlemsmötesprotokoll samt byte av sektionstillhörighet)
larssonsgatan@gmail.com

Bankgiro 5005-8544
Organisationsnummer 833600-1899
Swish 123 170 40 89