Allmännyttig och ideell

WSS är en allmännyttig, ideell förening med krav och konsekvenser

 • Ändamålskravet

  främja ex idrott, kultur eller likvärdig verksamhet

 • Verksamhetskravet

  minst 90% av verksamheten måste främja ändamålet

 • Fullföljdskravet

  minst 80% av intäkterna ska gå till det allmännyttiga ändamålet (beräknas som kostnader/intäkter). De fyra föregående plus nästkommande räkenskapsår är ok.

 • Öppenhetskravet

  Får inte vägra någon inträde som delar föreningens intressen och följer dess stadgar. Men krav på ex sjövana, kunna segla m.m. är ok.

Beskattning

 • Ej skatt på kapitalinkomster

 • Ej skatt på inkomster som är ett direkt led i främjandet av ändamålen (ex träningar, studiecirklar, evenemang) ( bryggor, uthyrning??)

 • Ej skatt på intäkter som innebär enklare service till medlemmarna (enklare servering i samband med kappsegling)

 • Ej skatt på intäkter som av hävd använts som finansiering för ideellt arbete, ex bingo, lotterier, insamlingar m.m.

Både skattepliktiga och skattefria rörelseinkomster?

 • Om verksamheten har delar som bedriver verksamhet som inte har naturlig anknytning till allmännyttigt ändamål eller av hävd använts som finansiering…

 • Då får man avgöra om det finns ett s.k. inre sammanhang (bedrivs med ideella arbetsinsatser) med verksamheten som har en naturlig anknytning till allmännyttigt ändamål eller som av hävd använts som finansiering…..

 • Om så är fallet gäller en s.k. huvudsaklighetsbedömning. Enkelt kan sägas att om minst 75% av intäkterna kommer från verksamhet som har naturlig anknytning till ett allmännyttigt ändamål eller som av hävd……. Så undantas hela inkomsten från beskattning.

 • Föreligger ändå skattskyldighet så har föreningen ett grundavdrag på 15 000 kronor (som görs av skatteverket). Innebär att om man har skattepliktiga intäkter som är högre än 15 000 kronor så beskattas man.

Länk till Båtunionens beskrivning av styrelsens ansvar