Seglingssektionen

Sektionens ansvar

Anordna kappseglingar och eskaderseglingar även i samverkan med andra sällskap

Utbilda kappseglingsfunktionärer

Informera om kappseglingsregler och mätregler

Anordna kurser i t ex navigation och sjömansskap

samt i övrigt verka för att utveckla och stimulera sällskapets seglingsverksamhet

Westerviks Segelsällskap arrangerar varje år populära kappseglingar. Byxelkroken är den mest kända.

Ordförande är Thomas Ragnarsson 070 216 20 75

MAF_6043_1