Seglingssektionen

Sektionens ansvar

Anordna kappseglingar och eskaderseglingar även i samverkan med andra sällskap
Utbilda kappseglingsfunktionärer
Informera om kappseglingsregler och mätregler
Anordna kurser i t ex navigation och sjömansskap
Arrangera seglarskola för vuxna
Hålla kontakt med Svenska seglarförbundet
samt i övrigt verka för att utveckla och stimulera sällskapets seglingsverksamhet

Westerviks Segelsällskap arrangerar varje år populära kappseglingar. Byxelkroken är den mest kända.

Seglingssektionens styrelse:

Jan Furemo  ordf  0490-345 35
Fredrik Holmberg
Bo Djerf 0490-330 71
Tore Källmark 0490-328 70
Ann Ingemansson Hultqvist
Rolf Herrström

MAF_6043_1