Hedersmedlemmar

§10 i stadgan

TILL HEDERSMEDLEM I SÄLLSKAPET FÅR ÅRSMÖTET, PÅ FÖRSLAG AV STYRELSEN, KALLA PERSON SOM PÅ ETT UTOMORDENTLIGT SÄTT FRÄMJAT SÄLLSKAPETS SYFTEN.
HEDERSMEDLEM ÄR BEFRIAD FRÅN MEDLEMSAVGIFT.
SÄLLSKAPET HAR IDAG SEX HEDERSMEDLEMMAR:

ARNE BLOMGREN
GERT PETERSSON
LARS-ÅKE LARSSON
MONICA SJÖHOLM
THOMAS RAGNARSSON
ULF SJÖHOLM