Skansholmen

 

Skansholmen är WSS uthamn.
N 57 44,0     E 16 41,9

Sektionens ansvar

Underhåll av Skansholmens bryggor och förtöjningsanordningar

Underhåll av klubbhuset med inventarier

Underhåll av övriga byggnader på ön (mulltoa, verktygsbod o bastu)

Tillse att nödvändigt förbrukningsmaterial finns tillgängligt

Sköta öns natur på lämpligt sätt

Ombesörja ev. uthyrning av klubbhuset

Skansholmsektionens styrelse

 

Michel Asplund 076 145 44 64
Peter Eckerbom
Anders Delin

Ny bastu kom på plats sommaren 2023. Det gamla bastuaggregatet var upprostat och har ersatts av ett nytt.
Om du vill basta måste du ta med dig färskvatten och troligen även ved. Vattenbehållaren i bastuaggregatet måste vara fylld med färskvatten innan du börjar elda.
Sjövatten får absolut inte användas i vattenbehållaren eller på bastuaggregatet.
Hoppas du får en trevlig stund i vår fina bastu!

Se film från Skansholmsdagen 2015

Underhåll och underhållning på Skansholmen

Välkommen till Skansholmen, WSS klubbholme

På 1600-talet erhöll Westerviks stad denna ö som då hette Lindholmen av drottning Kristina. 1677 anföll danskarna Västervik och brände ner staden. Efter denna händelse insåg man att stadens försvar måste stärkas och 1714 påbörjades en försvarsanläggning på denna ur strategisk synpunkt välbelägna ö. Vid rysshärjningarna längs svenska kusten 1719 bidrog säkert denna befästning till att Västervik undgick en ny förstörelse. Resterna av de sten- och jordvallar som utgjorde Lindholmens skans kan ännu skönjas sydost om klubbhuset.

På 1800-talet fanns här ett fiskartorp som beboddes av fiskaren Jan Månsson, kallad ”Fällen”, och hans familj. Resterna av den jordkällare som syns norr om klubbhuset härrör troligen från denna tid. Ibland hörs underliga ljud i klubbhuset eller på ön, men det sägs att det då bara är ”Fällen” som spökar.

Westerviks Segelsällskap arrenderar sedan 1915 Skansholmen av Västerviks stad. Man hade redan 1913 börjat använda holmen som bas för kappseglingar och anlagt en ångbåtsbrygga på samma plats där den fortfarande ligger. Den sjöjungfru som är uthuggen i berget vid ångbåtsbryggan är dock av senare årgång och utförd av Folke Didriksson.

1916 färdigställdes klubbhuset efter ritningar av arkitekt Axel J. Sjögren och under en period fanns här en anställd klubbvakt som även drev restaurangrörelse.

Vid WSS 60-årsjubileum 1945 tillkom den signalrigg som fortfarande utgör ett blickfång då man närmar sig Västervik från sjösidan. Riggen donerades av några klubbmedlemmar enligt den minnesplatta som trots flera restaureringar ännu sitter på undermasten.

P.g.a. dålig ekonomi hade WSS svårt att sköta Skansholmen och under perioden 1948-1958 var klubbhuset uthyrt till Electrolux. Då klubben återfick ansvaret för skötseln insåg man att tilläggsmöjligheterna måste förbättras och den långa bryggan på västra sidan anlades 1960.

1966 startade seglingsutbildning för juniorer och sedan dess har många hundra ungdomar fått sin seglingsutbildning vid det årligen återkommande Skansholmslägret. Åtskilliga av dessa ungdomar vittnar om en speciell ”Skansholmsanda” som gör att de gärna återvänder till ön.

Successivt har förtöjningsmöjligheterna runt ön utökats och 1979 färdigställdes den fasta bryggan i viken mellan Skansholmen och Granskär. I samma vik tillkom 2003 flytbryggan som ytterligare ökade möjligheten till skyddad förtöjning. Den västra bryggan från 1960 hade 1985 tjänat ut och ersatts med en ny brygga som flyttats ut någon meter från land för att tillåta större djupgående.

I dag är Skansholmen segelsällskapets sommarklubbhus. Här arrangeras bl. a. ett traditionsenligt midsommarfirande och här träffar man seglarkamrater för att umgås eller planera vidare seglatser. En del uthyrningsverksamhet av anläggningen förekommer, det är t.ex. populärt för bröllop och andra större bemärkelsedagar. Även skolor har börjat inse vilken underbar miljö Skansholmen utgör för lägerverksamhet i stadens omedelbara närhet.

Välkommen till grillplatsen på Skansholmen
Välkommen till grillplatsen på Skansholmen