Städinstruktion klubbhuset

Liksom tidigare hjälps vi åt att städa klubbhuset på Solbergsudde. Enligt de riktlinjer som togs 2006 så är alla medlemmar som har båt på WSS skyldiga att städa klubbhuset. Att städa går utanför den ordinarie arbetsplikten.

Klubbmästeriet har tagit fram städinstruktioner, se nedan.  Du kan även hitta instruktionerna på städskåpets dörr i klubbhuset. På insidan av städskåpsdörren hänger en lapp där du har möjlighet att anteckna om det saknas något, om något är sönder eller om något behöver bytas ut.  Du kan även kontakta någon i klubbmästeriet på telefon/mail, se nedan.

När du/ni städat färdigt signerar du städlistan som finns uppsatt på städskåpets framsida. Ej signerat namn debiteras med 400 kr.

Städning sker 1 gång varannan vecka och ansvaret delas mellan två familjer. Båda familjerna har ansvar för att kontakt med varandra görs och bestämmer när under perioden städningen ska genomföras, samt vem som ansvarar för vad. Vår förhoppning är att det ska gå fortare och bli lite roligare att klara av städningen på detta sätt. Om ni inte kan städa den period ni är uppsatt på så kontakta någon annan på städlistan och byt. Men meddela samtidigt Klubbmästeriet att ni bytt.

OBS! Glöm inte den toalett som finns bredvid gästhamnsavdelningen, det är viktigt att denna också städas och är fräsch!

Tack på förhand för din hjälp!

Klubbmästeriet

Cecilia Klyver 0705 – 61 64 38 klyver@telia.com

Anne Karlzén 070-622 21 85 anne@karlzen.se

Christina Dunger Petersson 073-804 75 71 christinad@ltkalmar.se

Madeleine Hermansson 073-2195836 madeleine.hermansson@vetlanda.se

Lena Petersson 0702-764289 lena.i.petersson@gmail.com

Nystadinstruktion2015