Städinstruktion klubbhuset

Klicka för lista över städansvariga

2024

Liksom tidigare hjälps vi åt att städa klubbhuset på Solbergsudde. Enligt de riktlinjer som togs 2006 så är alla medlemmar som har båt på WSS skyldiga att städa klubbhuset. Att städa går utanför den ordinarie arbetsplikten.

Klubbmästeriet har tagit fram städinstruktioner.  Du kan hitta instruktionerna  på städskåpets dörr i klubbhuset. På insidan av städskåpsdörren hänger en lapp där du har möjlighet att anteckna om det saknas något, om något är sönder eller om något behöver bytas ut. Du kan även kontakta någon i klubbmästeriet på telefon/mail, se nedan.

När du/ni städat färdigt signerar du med datum på städlistan som finns uppsatt på städskåpets framsida. Ej signerat namn debiteras med 400 kr.

Städning sker vanligtvis en gång varannan vecka, med avvikande schema under vinter, då städningen inte behövs lika ofta. Däremot kommer extra tryck på Klubbhuset under vår- och höstrustning, och då behöver vi städa oftare. Ansvaret delas mellan två familjer. Båda familjerna har ansvar för att kontakt med varandra görs och bestämmer när under perioden städningen ska genomföras, samt vem som ansvarar för vad. Vår förhoppning är att det ska gå fortare och bli lite roligare att klara av städningen på detta sätt. Om ni inte kan städa den period ni är uppsatt på så kontakta någon annan på städlistan och byt. Men notera samtidigt på listan att ni bytt.

OBS! Glöm inte den toalett som finns bredvid gästhamnsavdelningen, det är viktigt att denna också städas och är fräsch.

Tack på förhand för din hjälp!

Klubbmästeriet

Knut Godö 073 554 05 02 knutgodo@gmail.com

Cecilia Klyver 0705 – 61 64 38 klyver@telia.com

Therese Kessén 073 545 11 58