Hem

 

 

Dags för ett nytt nummer av WSS-nytt


Det börjar åter bli dags för alla skrivsugna medlemmar att vässa pennorna och skicka in
bidrag i form av bilder, seglingsupplevelser, tankar och synpunkter till WSS-nytt nr.1 2020.
Tidningen beräknas komma ut lagom till midsommarhelgen.
Deadline för inskickat material är den 29 maj.
Skicka allt material till: torsten.blomgren@gmail.com.

WSS-nytts redaktion
Torsten Blomgren
Wolfgang Schmeing
Mathias Thorén

Trots krissituationen är våren här.
Vattnet på Solbergsudde är påkopplat.

 

Årsmötet är uppskjutet tillsvidare.


Planerade styrelsemöten är inställda.
Avgående och föreslagna ordförande
samarbetar kring nödvändiga beslut.


Anders Karlzen anders@karlzen.se
070 848 18 17

Gert Petersson gert_petersson@hotmail.com
073 277 12 85

Väsentliga handlingar inför årsmötet (pdf)

Verksamhetsberättelse 2019
Resultat 2019
Verksamhetsplan 2010
Förslag till budget 2020
Valberedningens förslag

Valberedningen har offentliggjort sitt förslag på funktionärer för 2020. WSS hoppas att alla redan nu hjälper Anders och Gert med det som behöver göras på kort sikt.

Verksamhet

Namn

Funktion

Val

Kommentar

Övergripande

Gert Petersson

Ordförande

1 år till 2021

Nyval

 

Tore Källmark

Vice ordf.

1 år till 2021

Nyval

 

Lars-Åke Larsson

Sekreterare

 

Kvarstår

 

Per-Erik Pettersson

Registrator

 

Kvarstår

 

Sofi Enander

Idrott online

 

Kvarstår

 

Hjalmar Åselius

Kassör

 

Kvarstår

 

Torsten Blomgren

WSS-nytt

 

Kvarstår

Gästhamnssektion

Anders Ullman

Ordförande

 

Kvarstår

 

Particio Damatta Salgado

 2 år till 2022

Nyval

Klubbhussektionen

Gunnar Söderberg

Ordförande

2 år till 2022

Nyval

 

Nils Ulmner

 

2 år till 2022

Nyval

 

Östen Pettersson

 

 

Kvarstår

 

Tomas Strömberg

 

2 år till 2022

Omval

Klubbmästeri

Inna Rosén

Ordförande

2 år till 2022

Nyval

 

Cecilia Klyver

 

 

Kvarstår

 

Therese Kesén Andersson 

2 år till 2022

Nyval

 

Christina D Petersson 

2 år till 2022

Omval

Marknadssektionen

Torsten Blomgren

Ordförande

2 år till 2022

Omval

 

Wolfgang Schmeing

 

2 år till 2022

Omval

Seglingssektionen

Tomas Ragnarsson

Ordförande

2 år till 2022

Nyval

 

Bo Djerf

 

 

Kvarstår

 

Ann Ingemansson Hultquist

 

Kvarstår

Skansholmen

Anders Viberg

Ordförande

2 år till 2022

Nyval

 

Michele Asplund

 

2 år till 2022

Nyval

 

Björn Sinnerstad

 

 

Kvarstår

 

Johan Sjökvist

 

 2 år till 2022

Omval

 

William Magnusson

 

 2 år till 2022

Omval

 

Peter Eckerbom

 

 2 år till 2022

Nyval

 

Christer Elmerfjord

 

 

Kvarstår

Ungdomssektionen

Helena Nilsson

Ordförande

2 år till 2022

Nyval

 

Josef Strand

 

 

 

 

Anton Landen

 

 

 

 

Nils Axmon

 

 

 

 

Hampus Julin

 

 

 

 

Erik Ragnarsson

 

 

 

 

 

Varvsektionen

Magnus Stalebrandt

Ordförande

 

Kvarstår

 

 

Tommy Bovinder

Övre plan o. Miljöbod

2 år till 2022

Omval

 

 

Per-Inge Nilsson

Nedre plan 

1 år till 2021

Omval

 

 

Kent Ekeflod

 

2 år till 2022

Omval

 

 

Alfred Österberg

 

2 år till 2021

Omval

 

 

Åke Norderbåt

 

 

Kvarstår

 

 

Nikolas Sarfati

 

 

Kvarstår

 

 

Kenneth Hansson
Staffan Larsson
Mats Ferner

Underhåll
Följebåtar

 

Kvarstår

 

Veteransektionen

Per Inge Nilsson

Ordförande

2 år till 2022

Omval

 

 

Arne Blomgren

 

2 år till 2022

Omval

 

 

Christer Andersson

 

 

Kvarstår

 

 

Ingemar Lindin

 

2 år till 2022

Omval

 

Val av revisorer

Föreningens revisorer väljs i enlighet med valberedningens förslag:

 

 

Lars Jillehed

Ordförande

1 år till 2021

Nyval

 

 

 

Ledamot

1 år till 2021

Nyval

 

 

Bruno Blomberg

Suppleant

1 år till 2021

Omval

 

 

Mats Hasselqvist

Suppleant

1 år till 2021

Omval

 

             

 

Valberedning

Avgående valberedning har varit

Ingemar Lindin   ordförande
Sven Olof Nilsson
Arne Blomgren

Ingemar, Arne o Sven Olof önskar bli ersatta av yngre krafter men står gärna kvar som resurspersoner under förändringsprocessen. 

I samband med extra årsmöte 19-09-22 förstärktes valberedningen med
Tore Källmark
Thomas Ragnarsson