Hem

 

Du som inte vill ha kvar bryggplatsen 2023 måste säga upp den senast 31 december.

Fakturering sker i januari. WSS riskerar tappa de köande som inte fått besked.

Aktuella notiser

 

Vinterplatserna har fakturerats. Betala senast 9 december. Synpunkter sänds på registrator@wss.nu 

Vägbommen ska nu vara låst när du lämnar varvet

För att spara el får inte bottenvåningen i klubbhuset användas under månaderna november till mars

 

Båtunionens BAS

Torrsättningstider hösten 22

Styrelsemöten

Styrelse protokoll

Kappseglingar

Medlems förteckning

Bastukod

Integritits policy
GDPR

 

 

 

Våra sponsorer:

Västerviks stadshotell
Tjustbygdens Sparbank
Svenska Sjö

Västerviks Stadshotell (stadshotellet.nu)

Välkommen till den lokala banken i Västervik | Tjustbygdens Sparbank (tjustbanken.se)

Räkna ut din premie