Hem

Hej WSS-are. Ett nytt båtår har startats. Härligt!
Faktura har skickats på
medlemsavgift och i förekommande fall bryggplats för 2020. Med referens
till höstmötet 24 november ändras tarifferna för bryggplatskontrakt med insats.
Nedan citat kommer från protokollet:

”Anders förklarar att sällskapet har en skuld på 93 tkr för
bryggplatskontrakt. Kontrakten löper på 20 år. Alla utom två har gått ut.
Styrelsen har beslutat stryka skulden ur bokföringen och debitera
alla båtplatser enligt samma tariff.”

Fakturan ska vara betalt senast 15 februari 2020.
Vid utebliven betalning
tillkommer en dröjsmålsavgift på 100 kr per påminnelse.

WSS bankgiro 5005-8544.

Vid frågor maila till Registrator@wss.nu

Med vänlig hälsning
Registratorn (Per-Erik)