Hem

Klicka här för att ladda hem årsmöteshandlingarna som pdf.

Ta med det egna exemplaret (som papper eller elektroniskt) den 7e. Vi kan varken visa storbild eller dela ut papper vid årsmötet.

I klubbhuset finns tre bläddringsexemplar.

Förslag till dagordning

Revisionsberättelse 2019

Sällskapet har funnits i 135 år. Varje medlemsbåt presentas en termosmugg. Flera kan köpas för självkostnadspris 170 kr. Ta kontakt och betala kontant till Anders K eller swisha till Gert P. 

Äntligen årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte söndagen den 7 juni kl 16 utanför klubbhuset på Solbergsudde. Styrelsen bedömer att vi inte inom rimlig tid kan hålla ett traditionellt årsmöte. I stället kommer alla handlingar och styrelsens förslag till beslut att publiceras på hemsidan WSS.nu samt anslås i klubbhuset senast en vecka före årsmötet. Mötet genomförs utomhus. Ingen servering.

Planerade styrelsemöten är inställda. Avgående och föreslagna ordförande samarbetar kring nödvändiga beslut.


Anders Karlzen anders@karlzen.se
070 848 18 17

Gert Petersson gert_petersson@hotmail.com
073 277 12 85

 

Dags för ett nytt nummer av WSS-nytt


Det börjar åter bli dags för alla skrivsugna medlemmar att vässa pennorna och skicka in
bidrag i form av bilder, seglingsupplevelser, tankar och synpunkter till WSS-nytt nr.1 2020.
Tidningen beräknas komma ut lagom till midsommarhelgen.
Deadline för inskickat material är den 29 maj.
Skicka allt material till: torsten.blomgren@gmail.com.

WSS-nytts redaktion
Torsten Blomgren
Wolfgang Schmeing
Mathias Thorén