Hem

Huvudsponsorer för WSS

Välkommen till den lokala banken i Västervik | Tjustbygdens Sparbank 

 

 

 

Aktuellt:

 

Båtbottenfärg VC17M

Från och med 7 maj 2024 är VC17M belagd med försäljningsförbud och den 8 november i år blir det förbjudet att måla på färgen.

Anledningen är en genomlysning på EU-nivå där alla biocidfärger för båtbottnar så småningom skall granskas.Enligt kemikalieinspektionen är det inte bara påverkan i vattnet utan även giftiga ångor och brand farlighet vid transporter mm som orsakar problem.

Bengt Jönsson Miljöombud, Smålands båtförbund.

WSS/WSSW inbjuder till Onsdagscupen 2024.

Alla seglingar genomförs på Skeppsbrofjärden och följande datum gäller för våren:
15/5, 22/5, 29/5 och 12/6 och för hösten 14/8, 21/8,28/8 och 4/9.
Nytt för i år är att alla kölbåtar samt C 55 startar i en klass kallad SRS. Den andra startgruppen är reserverad för jollar och kallas också Jollar.
Anmälan görs som tidigare i appen onsdagscupen.se och där återfinnes även seglingsföreskrifter, resultat, funktionärslista m.m.
Välkomna!
Seglingssektionen WSS/WSSW

Båtunionens BAS

Sjö- o torr-sättningstider

Styrelsens
mötestider 

Styrelse protokoll

Kappseglingar

Medlems förteckning

Integritits policy
GDPR

 

Våra sponsorer:

Västerviks stadshotell
Tjustbygdens Sparbank
Svenska Sjö

Västerviks Stadshotell (stadshotellet.nu)