Curth Ragnarsson in memoriam

Curth Ragnarsson, ordförande i WSS 1989-1996 och hedersmedlem har avlidit. Hans närmaste är hustrun Brigitte med barnen Therese och Thomas samt 4 barnbarn. Curth föddes 1938 och kommer från byn Porsarp i närheten av Gränna och började sitt yrkesverksamma liv som bagare. Efter ekonomutbildning kom han på 1960-talet till Gamleby kommun . Kommunsammanslagningen 1972 medförde att han blev anställd av Västerviks kommun först som budgetkamrer och sedan som datachef med uppgift att införa modern datateknik i den kommunala förvaltningen.

Curth började segla under Gamlebytiden i en liten båt. Efter flytten till Västervik införskaffades en modern snabb och luxuös Vega, som med tiden ersattes av en snabbseglande Linjett 32. 1977 blev familjen medlemmar i WSS.
WSS är ett anrikt segelsällskap som fungerade i gamla former vid denna tid. Curth hade idéer om hur en modernisering av sällskapet skulle ske. I den nya styrelse som valdes vid årsmötet 1983 blev han kassör. Han fick då tillfälle att driva frågor som att förtöja båtarna vid flytbryggor istället för vid boj, ny uppläggningsplan med upptagning av båtarna med truck och ett modernt klubbhus. Han hade också ambitionen att den ekonomiska redovisningen av klubbens verksamhet skulle vara så enkel att alla medlemmar skulle förstå den. Curth ville också få fart på ungdomsverksamheten och att klubbgemenskapen skulle öka.

1989 blev han klubbens ordförande. Han var en drivande kraft i vårt beslut samma år att bygga ett nytt klubbhus. Han ansåg att vi behövde omklädningsrum och sanitära utrymmen om vi skulle ha en omfattande ungdomsverksamhet och att vi behövde en samlingslokal för att öka gemenskapen i klubben. Våra byggnationer av klubbhus och bryggor krävde mycket kapital samtidigt som ränteläget var högt. Dessa problem löste Curh genom att fiansiera våra investeringar med insatser från medlemmarna. Curth var byggherre vid bygget. Under Curths ordförande tid gjorde klubbben en stor satsning på ungdomsverksamheten. Optimist , Laser och tjejsegling i 606 blev stora klasser. I Laser tillhörde vi Sverigeeliten. Curth förde en aktiv politik för rekrytering av medlemmar främst ungdom. Han arbetade för att antalet båtplatser vid flytbryggorna skulle öka. Varvet skulle bli ett trivselområde och det ökade antalet medlemmar skulle ge klubben livskraft. Curth var också engagerad i eskadersegling som ett led i ökad klubbgemenskap. Vi genomförde eskaderseglingar till Lettland, Danmark Tyskland.
Den livaktiga ungdomsverksamheten medförde att WSS 1994 tog initiativet till att få arrangera JSM för jollar i Västervik. 1996 års JSM-tävlingar förlades till Västervik och kom att arrangeras av WSS och WSSW tillsammans . Gränsö slott med omgivande vatten blev tävlingsområde. Tävlingarna samlade 430 deltagande jollar och det blev ett toppenarrangemang.
Efter detta beslutade Curth sig för att avgå som ordförande för att istället ägna sin stora energi åt att bruka föräldragården i Porsarp tillsammans med sin Brigitte.

Under Curths kraftfulla ledning utvecklades WSS till en modern väl fungerande klubb samtidigt som vi fick ett fint klubbhus och ett modernt och ändamålsenligt klubbvarv .

Arne Blomgren
Vice ordförande i WSS under Curths ordförandetid

20130421-100943.jpg