Gästhamnsvärdar

Gästhamnstelefon

073 161 06 00

Gästhamnsvärdarna för 2020 presenteras inom kort

Gästhamnsvärdar 2019

V 23     (Nils-Erik Hollander                       070 5313119)

V 24       Jonas Törngård                              073 9651541

V 25      Uno Damberg                                 070 3762450

V 26      Vakant

V 27      Patricio Salgado                              070 2290797

V28       Ulf Tornert                                       070 4268095

V 29      Göran Andersson                           0490 18569

V 30      Lars Erik Larsson                            070 7683283

V 31      Vakant

V 32      Roland Josefsson                            070 6683278

Gästhamnstelefon 0731 610600