Varvet

Nedladdningsbar pdf Miljödeklaration

 

 

Mastbryggan

 

 

Maj 2014 är nya mastbryggan helt klar!
Tack till Magnus, Per-Inge, Tomas, SA, Tore, m fl.
/Gert P

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

Regler för medlemmarnas båtar på WSS varv

Uthyrning av stöttor

Några medlemmar har begärt dispens från regeln att alla nya båtar ska torrsättas med stöttor i stället för vagga eller vagn.
Styrelsen beslutade 150908 att den som efter 2012 skaffat stöttor till sin båt ska erbjudas att välja mellan att köpa och äga eller hyra av WSS. Årshyra ca 10% av anskaffningsvärdet.
Även fortsättningsvis ansvarar varje båtägare för att rätt storlek och antal används samt att pallningen sker på rätt sätt.
Stöttorna ska numreras löpande och specificeras i hyreskontrakten. De kan då förvaras i ordning och lätt hittas av båtägaren.

Information om isättning/upptagning
Truck/nedre plan: Per-Inge Nilsson
Spåret: Tommy Bovinder: tommybovinder@gmail.com

 

Sektionens ansvar

Underhålla bryggorna
Underhålla övre- och nedre planerna inkl. jolleplanen
Ansvara för bilparkeringsplatserna
Skapa en organisation för sjö- och torrsättning av båtar på båda planerna
Underhålla mastkranen, lyftkranen och slipen
Organisera sopsortering och renhållning. Förvalta miljöstationen
Hantera utläggning och upptagning av flytande sjömärken
Underhåll och skötsel av följebåtarna utom Skansholmsbåten (den blå klubbåten)
Bensinförrådet

Varvschefen kallar till arbetsdagar men kan också erbjuda projekt som kan utföras av medlemmar på egen vald tid. Tag gärna kontakt.
”Det är kul att jobba tillsammans!”

Varvssektionens styrelse:

Magnus Stalebrant, varvschef tel: 073 931 00 96
Tommy Bovinder, ansvarig övre plan tel: 073-826 4402
Per-Inge Nilsson, ansvarig nedre plan tel:0490-36372, 070-738 9920
Kent Ekeflod
Alfred Österberg
Åke Norderbåth
Nikolas Sarfati

Lars-Gunnar Ahl (uthyrning av bryggplatser o plats i mastskjulet),

0490-129 12, 070-499 46  70,  lg_ahl@yahoo.se

Båtfaddrar för WSS följebåtar är:

WSS 1 : Vakant

WSS 2 : Kenneth Hansson, 072-7232 274

WSS 3 : Mats Ferner, 070 844 77 71

WSS 4 : Staffan Larsson, 072 326 71 72 (samordnare)

För både ungdoms- och seglingssektionerna är det av största vikt att följebåtarna alltid är säkra och funktionsdugliga.

Skötsel (Båtfaddrarna ansvarar)

Vårrustning:

laga skador, ev plasta, spackla, måla
bottenmåla
se till att båten kan ros med åror
slipa ner och lacka årorna
utrusta båten med förtöjningslinor (dels korta med hakar för y-bommarna, dels en lång tamp i fören)
öskar ska finnas

 

Höstrustning:

lyft upp båten i god tid innan frosten kommer
tvätta av båten, skrapa bort ev snäckor
lämna motorn till Pampas Marina för vinterservice
plocka ur båten och lägg in årorna
vänd båten upp-och-ner eller hellre – täck den med presenning

Tillsyn under sommaren:

länsa båten efter regn
se till att motorn alltid fungerar
kolla att båten är säker och rätt utrustad

Ansvar för WSS 2, 3 och 4 ger 10h arbetsplikt (2000:-)
Ansvar för WSS 1 ger 5h arbetsplikt (1000:-) då ansvar för motor inte finns.

 

Westerviks Segelsällskap började använda Solbergs udde som hemmahamn 1953. Innan dess hade man huserat vid Slottsholmen. Nu beslöt ett antal män att det var dags för en mera ändamålsenlig hamn som man kunde växa i. En slip byggdes och året därpå kunde man för första gången torrsätta sina båtar på Solbergs udde. Ännu idag, 60 år senare, finns WSS:are som kan berätta.

Historien kan förstås göras mycket lång. Klart är att vårt varv byggts av många entusiaster som lagt ner oräkneliga timmar för att bygga den fina anläggning vi har i dag. Det är ett arv att förvalta men också utveckla.

Hur man arbetar

Till sin hjälp har varvschefen de två plancheferna, en man ansvarig för bryggplatser och mastskjul samt varvsmedlemmarna, dvs. de som anmält sitt intresse för att arbeta med varvet.

Arbetet sker mest genom arbetsdagar som varvschefen kallar till samt särskilda projekt som i synnerhet riktar sig till medlemmar från andra orter.

Arbetsdagarna annonseras på hemsidan, på plakat på varvet samt genom att varvschefen mailar varvsmedlemmarna.

Försök skapa en god och kamratlig stämning i gruppen. Det ska vara kul att jobba i WSS!

 

http://skargardsstiftelsen.se/projekt/havstulpanprojektet/