Varvet

Nedladdningsbara pdf

Information om isättning/upptagning
Truck/nedre plan: Jan Karlsson
Spåret: Tommy Bovinder

 

 

Sektionens ansvar

Underhålla bryggorna
Underhålla övre- och nedre planerna inkl. jolleplanen
Ansvara för bilparkeringsplatserna
Skapa en organisation för sjö- och torrsättning av båtar på båda planerna
Underhålla mastkranen, lyftkranen och slipen
Organisera sopsortering och renhållning. Förvalta miljöstationen
Hantera utläggning och upptagning av flytande sjömärken
Underhåll och skötsel av följebåtarna utom Skansholmsbåten (den blå klubbåten)
Bensinförrådet

Varvschefen kallar till arbetsdagar men kan också erbjuda projekt som kan utföras av medlemmar på egen vald tid. Tag gärna kontakt.
”Det är kul att jobba tillsammans!”

Varvssektionens styrelse:

Magnus Stalebrant, varvschef 073 931 00 96
Tommy Bovinder, ansvarig övre plan 073 826 44 02
Jan Karlsson sms 070 600 19 61
Josef Strand, ansvarig för bensinförrådet
Lars-Gunnar Ahl (uthyrning av bryggplatser o plats i mastskjulet) 070 499 46 70,  lg_ahl@yahoo.se

Båtfaddrar för WSS följebåtar är:

Kenneth Hansson, 072-7232 274

Mats Ferner, 070 844 77 71

För både ungdoms- och seglingssektionerna är det av största vikt att följebåtarna alltid är säkra och funktionsdugliga.

Skötsel (Båtfaddrarna ansvarar)

Vårrustning:

laga skador, ev plasta, spackla, måla
bottenmåla
se till att båten kan ros med åror
slipa ner och lacka årorna
utrusta båten med förtöjningslinor (dels korta med hakar för y-bommarna, dels en lång tamp i fören)
öskar ska finnas

 

Höstrustning:

lyft upp båten i god tid innan frosten kommer
tvätta av båten, skrapa bort ev snäckor
lämna motorn till Pampas Marina för vinterservice
plocka ur båten och lägg in årorna
vänd båten upp-och-ner eller hellre – täck den med presenning

Tillsyn under sommaren:

länsa båten efter regn
se till att motorn alltid fungerar
kolla att båten är säker och rätt utrustad

Ansvar för WSS 2, 3 och 4 ger 10h arbetsplikt (2000:-)
Ansvar för WSS 1 ger 5h arbetsplikt (1000:-) då ansvar för motor inte finns.

 Historik

Westerviks Segelsällskap började använda Solbergs udde som hemmahamn 1953. Innan dess hade man huserat vid Slottsholmen. Nu beslöt ett antal män att det var dags för en mera ändamålsenlig hamn som man kunde växa i. En slip byggdes och året därpå kunde man för första gången torrsätta sina båtar på Solbergs udde. Ännu idag, 60 år senare, finns WSS:are som kan berätta.

Historien kan förstås göras mycket lång. Klart är att vårt varv byggts av många entusiaster som lagt ner oräkneliga timmar för att bygga den fina anläggning vi har i dag. Det är ett arv att förvalta men också utveckla.

Hur man arbetar

Till sin hjälp har varvschefen de två plancheferna, en man ansvarig för bryggplatser och mastskjul samt varvsmedlemmarna, dvs. de som anmält sitt intresse för att arbeta med varvet.

Arbetet sker mest genom arbetsdagar som varvschefen kallar till samt särskilda projekt som i synnerhet riktar sig till medlemmar från andra orter.

Arbetsdagarna annonseras på hemsidan, på plakat på varvet samt genom att varvschefen mailar varvsmedlemmarna.

Försök skapa en god och kamratlig stämning i gruppen. Det ska vara kul att jobba i WSS!

 

http://skargardsstiftelsen.se/projekt/havstulpanprojektet/