Varvet

Nedladdningsbara pdf

Information om isättning/upptagning
Truck/nedre plan: Jan Karlsson
Spåret: Tommy Bovinder

 

 

Sektionens ansvar

Underhålla bryggorna

Underhålla övre- och nedre planerna inkl. jolleplanen

Ansvara för bilparkeringsplatserna

Skapa en organisation för sjö- och torrsättning av båtar på båda planerna

Underhålla mastkranen, lyftkranen och slipen

Organisera sopsortering och renhållning. Förvalta miljöstationen

Hantera utläggning och upptagning av flytande sjömärken

Underhåll och skötsel av två följebåtar

Bensinförrådet

Varvschefen kallar till arbetsdagar men kan också erbjuda projekt som kan utföras av medlemmar på egen vald tid. Tag gärna kontakt.
”Det är kul att jobba tillsammans!”

Varvssektionens styrelse:

Magnus Stalebrant, varvschef 073 931 00 96
Tommy Bovinder, ansvarig övre plan 073 826 44 02
Jan Karlsson, ansvarig nedre plan
sms 070 600 19 61
Josef Strand, ansvarig för bensinförrådet
Lars-Gunnar Ahl (uthyrning av bryggplatser ) 070 499 46 70,  lg_ahl@yahoo.se

 

 Historik

Westerviks Segelsällskap började använda Solbergs udde som hemmahamn 1953. Innan dess hade man huserat vid Slottsholmen. Nu beslöt ett antal män att det var dags för en mera ändamålsenlig hamn som man kunde växa i. En slip byggdes och året därpå kunde man för första gången torrsätta sina båtar på Solbergs udde. Ännu idag, 60 år senare, finns WSS:are som kan berätta.

Historien kan förstås göras mycket lång. Klart är att vårt varv byggts av många entusiaster som lagt ner oräkneliga timmar för att bygga den fina anläggning vi har i dag. Det är ett arv att förvalta men också utveckla.

Hur man arbetar

Till sin hjälp har varvschefen de två plancheferna, en man ansvarig för bryggplatser och mastskjul samt varvsmedlemmarna, dvs. de som anmält sitt intresse för att arbeta med varvet.

Arbetet sker mest genom arbetsdagar som varvschefen kallar till samt särskilda projekt som i synnerhet riktar sig till medlemmar från andra orter.

Arbetsdagarna annonseras på hemsidan, på plakat på varvet samt genom att varvschefen mailar varvsmedlemmarna.

Försök skapa en god och kamratlig stämning i gruppen. Det ska vara kul att jobba i WSS!

 

http://skargardsstiftelsen.se/projekt/havstulpanprojektet/