Avgifter

Medlemsavgifter sedan 2017

Avgifter Inträdesavgift (end fullbetalande och familj) 300:-
Årsavgift (familj) 700:-
Årsavgift (fullbetalande) 600:-
Årsavgift (anhörig vuxen) 50:-
Stödjande medlem ”mångårig medlem (minst 15 år), nu pensionär samt båtlös” 200:-
Årsavgift (junior) 200:-
Dubbelansluten till WSSW 200:-
Vimpel 100:-

Påminnelseavgift vid obetald årsavgift 100 kr

Studeranderabatt För heltidsstuderande utan inkomst, t.o.m 25 år, lämnas rabatt så att medlemsavgiften motsvarar junioravgiften. Det åligger medlemmen att själv skriftligen anmäla om villkoren för rabatten är uppfyllda.

Vinteravgift på land  är båtens längd x (bredd +1) x 35 kr. I avgiften ingår uppläggning, slip för gamla planen, mastskjul och mastkran.

Vinterbryggliggare: Kvm-priset på land + 1 000 kr + eventuell elförbrukning. Krav på gällande försäkring

Bryggavgift Bryggavgiften utgörs av serviceavgift plus avgift för båtplats. Serviceavgiften avser el, vatten, parkering, jolleplats, bryggunderhåll, ramper m.m. Klicka för mer info om bryggavgifterna

WSS medlemmar är skyldiga att upplåta sina bryggplatser för gästhamnsverksamhet, om man är borta från sin plats mer än 3 dygn.

Avgifter för bryggplats: Prisexempel: Maxi 77 och IF: 2000 kr, Rival 22; 2500 kr, Contrast 36: 2900 kr och Bavaria 39: 3200 kr.

Övriga avgifter Medlem som betalar serviceavgift har ingen avgift enl nedanstående:

– Mast i mastskjul för båt som ej har vinterplats:
– Trailerkran, per lyft för icke medlem:
– Mastkran, per lyft för icke medlem:
– Slipvagn:
– Högtrycksspruta:
150: –
200: –
100: –
300: –
100: –

Juniorer betalar inga varvs- eller serviceavgifter för sina jollar.

Arbetsplikt För på varvet vinter- och sommarförvarade båtar: 10 timmar eller 2.000: -. För på varvet enbart vinter- eller sommarförvarade båtar: 5 timmar eller 1000: -.

I arbetsplikten inräknas, förutom arbete på sällskapets anläggningar, också funktioner i styrelsen, sektionerna och kommittéerna samt funktionärskap vid kappseglingar. Styrelsen beslutar vilka ytterligare arbeten som kan avräknas mot arbetsplikten. Observera städavgiften nedan.

Fullgjorda arbetstimmar under året ska redovisas på arbetskort som inlämnas till sällskapets kassör senast den 15 november. Arbetskort finns att hämta på denna hemsida. Lämnas inget arbetskort debiteras full arbetspliktsavgift.

Funktionärsavgift  Uttagen funktionär till kappsegling som uteblir utan att skaffa ersättare debiteras med 50: – per timme, dock högst 300: – per tillfälle.

Städavgift: Alla medlemmar med båt på Solbergsudde är skyldiga att bidra till städningen av klubbhuset enligt gällande schema. Detta utanför annan arbetsplikt.  Serviceavgiften höjs med 400 kr för den som inte fullgjort städuppdraget.

Sällskapets gemensamma segelbåtar är avsedda för sällskapets aktiviteter under ledning av ansvarig person, utsedd av styrelsen. När båtarna inte används för huvuduppgiften har WSS medlemmar möjlighet att hyra dem. Ungdomssektionen ansvarar för uthyrningsverksamheten.

Avgifter:

Båttyp          Kr/dygn    Kr/vecka (7 dygn)
Optimist                   150                800

2-krona                     275            1  400

606:a                       400              2 400
Bokning sker genom seglingsansvarig vilken meddelar kassören hur mycket som ska debiteras. Lån utan avgift kan förekomma i seglarskolans regi.