Bryggplatsavgifter

Inför seglingssäsongen 2009 beslutades att WSS bojar till akterförtöjning vid bryggorna skulle bytas mot bommar.

Då behövdes ett helt nytt system för prissättning.

Bryggavgifterna baserades på 4 faktorer, bryggkostnaden, bomkostnaden, lånekostnaden och serviceavgiften.

Serviceavgiften kom att ingå i bryggplatsavgiften med en fast del och en rörlig beroende på platsens bredd.

Hänsyn togs också till att en del hade betalat en insats för sin bryggplats, och andra hyrde platsen. Det skulle vara billigare för innehavaren av insatsplats än för den med hyresplats.

Bomlängd (meter)                     Platsbredd (meter                     Pris insats                                      Pris hyra

6                                                       3                                                        1700                                                 2000

6                                                        3,5                                                    1900                                                 2350

8                                                        3,5                                                    2100                                                 2400

8                                                        4                                                        2300                                                 2850

8                                                        5                                                        _                                                      3400

10                                                     3                                                        2100                                                 2500

10                                                     4                                                        2500                                                 2900

10                                                     5                                                        _                                                       3400

12                                                     3,5                                                    2500                                                 2900

12                                                     5                                                        _                                                       4200

 

Småbåtsplatserna kostar 200 kr för den som har en stor båt också. För den som enbart har en liten båt får betala 900 kr. Serviceavgiften är här inräknad.

Serviceavgiften är avsedd att täcka upp för medlemmens förbrukning av vatten, el, användning av väg och planer, tillgång till klubbhuset med dess alla faciliteter mm.

Serviceavgiften som ligger inbakad i bryggplatsavgifterna är lägst 700 kr, men ökar något för de större båtarna. Tanken är att större båt har större besättning som använder mer av klubbens faciliteter.

Serviceavgiften för vinterliggare utreds för närvarande