Bryggplatsavgifter

Avgiften för att ligga vid bryggorna på Solbergsudde har utvecklats under lång tid. Se nedan. Nu pågår ett arbete för att förenkla systemet så att det blir självklart vad en viss plats ska kosta för en viss båt. Tills den nya algoritmen är klar kan Registrator@wss.nu förklara priset för din plats.

Ursprungligen förtöjdes alla segelbåtar på Solbergsudde vid friliggande bojar. Flytbryggorna finansierades genom att medlemmarna fick köpa den egna platsen enligt ett avtal där ägandet successivt under 20 år övergick till sällskapet.

Inför seglingssäsongen 2009 beslutades att WSS bojar till akterförtöjning vid bryggorna skulle bytas mot bommar.

Då behövdes ett helt nytt system för prissättning.

Bryggavgifterna baserades på 4 faktorer, bryggkostnaden, bomkostnaden, lånekostnaden och serviceavgiften.

Serviceavgiften kom att ingå i bryggplatsavgiften med en fast del och en rörlig beroende på platsens bredd.

Hänsyn togs också till att en del hade betalat en insats för sin bryggplats, och andra hyrde platsen. Det skulle vara billigare för innehavaren av insatsplats än för den med hyresplats.

2020 noterade styrelsen att nästan alla insatser existerat i mer än 20 år och därför löpt ut. Fortsättningsvis kommer endast ren hyra att debiteras.