Skansholmsbastun


Bastutunnan på Skansholmen är till för WSS medlemmar. Nyckel och teckninglista finns i klubbhuset på Solbergsudde. OBS Ved och sötvatten  (ca 5 liter) måste medföras.