Kappsegla

Kappseglingsprogram WSSW och WSS 2023

Onsdagscupen:24/5,31/5,7/6,14/6,16/8,23/8,30/8 och 6/9. WSSW och WSS

Wikingrace: 9-10/6  WSSW

SM Folkbåt: 10-13/8  WSSW och WSS  Ledare Jan Furemo

VM/KM:  2/9  WSS

Byxelkroken: 23-24/9 WSS

Försöker få en klass till till FolkboksSM