Städlista nr 2 för 2019

Liksom tidigare hjälps vi åt att städa vårt klubbhus på Solbergsudde. Städningen går utanför den ordinarie arbetsplikten. För den som inte fullgör städuppdraget höjs serviceavgiften med 400 kr. Städningen ska ske 1 gång varannan vecka och ansvaret fördelas mellan två familjer, se bifogade dokument. Om ni inte kan städa den …

HLR-utbildning

Som meddelades på årsmötet 2018 har WSS köpt en hjärtstartare och satsar på utbildning i hjärt-lungräddning. Varje deltagande medlem (förutom styrelsen) premieras med ett presentkort på 200 kr att handla för på Erlandssons. Ingen kursavgift. Nu finns några platser kvar vid två tillfällen (ca 2,5 timmar vardera). Nationaldagen 6 juni …

VÅR MILJÖ

Har du ännu inte bottenmålat? Varför inte låta bli då? Eller använda giftfri färg eller vår nya Scrubbis? Myndigheterna kommer snart att ställa hårda krav på uppsamling av spolvattnet vid torrsättningarna. För att vi ska slippa dyra investeringar måste vi gå ifrån giftfärger. Och för miljöns skull, förstås. Styrelsen