MÄRK UPP

vagga/vagn/stöttor/mast tydligt med namn och tel nr. Använd målarfärg som sitter kvar el. plasta in en skylt. Vi hade stora problem vid torrsättningarna. Hur ska vi kunna organisera placeringarna om vi inte vet vart varje vagga hör? Kolla dina grejor före 31/12 annars debiteras du 200:- för varje omärkt sak. …

VÄGBOM

Bommen vid vår nedfart är stängd fr.o.m. 1 november. Din nyckel passar. Kom också ihåg att alla stegar ska vara fastlåsta för att försvåra stölder i våra båtar. Varvschefen

Sista chansen

att göra sin arbetsplikt i år. Lördag 21 okt kl 09-14. Vi behöver minst 25 pers. VARVET: städning inför vintern. Reparationer. Tag med eget fika. SKANSHOLMEN: Stängning. Peter behöver 6-7 per. Tag med flytväst och fika. Det är kul att jobba tillsammans! 😃 Välkomna! Gert, Peter, Cecilia, Nils