HLR-utbildning

Som meddelades på årsmötet 2018 har WSS köpt en hjärtstartare och satsar på utbildning i hjärt-lungräddning. Varje deltagande medlem (förutom styrelsen) premieras med ett presentkort på 200 kr att handla för på Erlandssons. Ingen kursavgift. Nu finns några platser kvar vid två tillfällen (ca 2,5 timmar vardera). Nationaldagen 6 juni …

VÅR MILJÖ

Har du ännu inte bottenmålat? Varför inte låta bli då? Eller använda giftfri färg eller vår nya Scrubbis? Myndigheterna kommer snart att ställa hårda krav på uppsamling av spolvattnet vid torrsättningarna. För att vi ska slippa dyra investeringar måste vi gå ifrån giftfärger. Och för miljöns skull, förstås. Styrelsen

MÄRK UPP

vagga/vagn/stöttor/mast tydligt med namn och tel nr. Använd målarfärg som sitter kvar el. plasta in en skylt. Vi hade stora problem vid torrsättningarna. Hur ska vi kunna organisera placeringarna om vi inte vet vart varje vagga hör? Kolla dina grejor före 31/12 annars debiteras du 200:- för varje omärkt sak. …