Städlista nr 2 för 2019

Liksom tidigare hjälps vi åt att städa vårt klubbhus på Solbergsudde. Städningen går utanför den ordinarie arbetsplikten. För den som inte fullgör städuppdraget höjs serviceavgiften med 400 kr. Städningen ska ske 1 gång varannan vecka och ansvaret fördelas mellan två familjer, se bifogade dokument. Om ni inte kan städa den …

HLR-utbildning

Som meddelades på årsmötet 2018 har WSS köpt en hjärtstartare och satsar på utbildning i hjärt-lungräddning. Varje deltagande medlem (förutom styrelsen) premieras med ett presentkort på 200 kr att handla för på Erlandssons. Ingen kursavgift. Nu finns några platser kvar vid två tillfällen (ca 2,5 timmar vardera). Nationaldagen 6 juni …

MÄRK UPP

vagga/vagn/stöttor/mast tydligt med namn och tel nr. Använd målarfärg som sitter kvar el. plasta in en skylt. Vi hade stora problem vid torrsättningarna. Hur ska vi kunna organisera placeringarna om vi inte vet vart varje vagga hör? Kolla dina grejor före 31/12 annars debiteras du 200:- för varje omärkt sak. …