Mötestider

Höstens styrelsemöten hålls kl 19.00 på Solbergsudde. Obs start 30 minuter senare än i våras. Datumen är: Onsdag den 20 augusti Måndag den 28 september Onsdag den 21 oktober Torsdag den 26 november Medlemsmöte/Höstmöte söndagen den 29 november kl 13. Styrelsen uppdrar till Gert att undersöka om Resorten kan låna …