Mötestider

Av smittskyddsskäl har WSS inte kunnat ha något fysiskt styrelsemöte sedan den 21 oktober 2020. Den 13 januari och 17 februari hölls styrelsemöten i Zoom. Även kommande möte ska hållas i Zoom. Det blir den 17 mars kl 18 Styrelsen har beslutat att de ärenden som den 21 oktober förberetts …