Mötestider

Styrelsemöten:
Onsdagarna 29 september, 27 oktober, 10 november kl 18.30 (eventuellt kl 18 i Zoom)

Medlemsmöte:
Söndagen den 21 november kl 13. Styrelsen samlas kl 12

Styrelsens höstavslutning:
Fredagen den 10 december kl 18. Plats meddelas senare

Av smittskyddsskäl har WSS inte kunnat ha något fysiskt styrelsemöte sedan den 21 oktober 2020.

Den 13 januari, 17 februari, 17 mars, 14 april och 19 maj hölls styrelsemöten kl 18 i Zoom. 
http://wss.nu/medlemssidor/dokumen/styrelseprotokoll/

Ett minimerat årsmöte hölls utomhus söndagen den 20 juni kl 16 med ärenden som har beretts sedan styrelsemötet den 21 oktober.
Klicka här för att ta hem årsmötesprotokollet

Styrelsens upptaktsmöte den 13 augusti ersattes med kort varsel av ett Zoom-möte den 11e.