Mötestider

Styrelsemöten:
Onsdagarna 29 september, 27 oktober, 10 november kl 18.30 (alla datum på Solbergsudde enligt beslut den 29 september)

Medlemsmöte:
Söndagen den 21 november kl 13. Styrelsen samlas kl 12

Ny dag för styrelsens höstavslutning: Måndag den 13 december kl 18