Mötestider

Höstens styrelsemöten hålls kl 19.00 på Solbergsudde. Obs start 30 minuter senare än i våras.

Datumen är:
Onsdag den 20 augusti
Måndag den 28 september
Onsdag den 21 oktober
Torsdag den 26 november

Medlemsmöte/Höstmöte söndagen den 29 november kl 13. Styrelsen uppdrar till Gert att undersöka om Resorten kan låna ut en större lokal så att upp till 50 personer kan sitta på säkra avstånd.

Styrelsens höstavslutning fredagen den 11 december kl 18. Lokal meddelas senare.