Mötestider

Av smittskyddsskäl har WSS inte kunnat ha något fysiskt styrelsemöte sedan den 21 oktober 2020.

Den 13 januari och 17 februari hölls styrelsemöten i Zoom.
Även kommande möte ska hållas i Zoom. Det blir den 17 mars kl 18

Styrelsen har beslutat att de ärenden som den 21 oktober förberetts inför det inställda höstmötet överförs till kommande årsmöte som förhoppningsvis kan hållas utomhus i början av sommaren.