Mötestider

Av smittskyddsskäl har WSS inte kunnat ha något fysiskt styrelsemöte sedan den 21 oktober 2020.

Den 13 januari, 17 februari, 17 mars, 14 april och 19 maj hölls styrelsemöten kl 18 i Zoom.
Styrelsens upptaktsmöte på Skansholmen fredagen den 13 augusti. Samling kl 18 på bryggan

Ett minimerat årsmöte kommer att hållas utomhus söndagen den 20 juni kl 16 med ärenden som har beretts sedan styrelseötet den 21 oktober.
Styrelsen samlas kl 15