Hösten 18

Upptagning med truck

30 sept.
10 okt. Bonusomgång
14 okt.
Starttider 07:30 förutom bonusomgång som är oklart ännu

Info Per-Inge Nilsson
e-post: peringen@telia.com
Mobil: 070-738 99 20

Upptagning på spåret:

Tommy föreslår lördagen den 13 oktober. Om det blir en varm höst så kan det vara för tidigt, så att veckan efter är ett bra val. Men vi vet nu inte hur det blir i oktober… Det skulle kunna gå att ändra på eftersom det är ganska få båtar ändå? MEN vi måste ta upp alla båtar på samma gång anser jag.

Tommy Bovinder: tommybovinder@gmail.com