Våren 2019

Från den 22 mars är utomhusvattnet inkopplat

Höstmötet 2018 beslutade att alla båtägare ska lämna blanketten Miljödeklaration till Varvschefen före sjösättningen 2019. Klicka här

Sjösättning med truck

Söndagen 28 april kl. 07:30
Torsdagen 2 maj eftermiddag tiden?, bonusomgången
Söndagen 12 maj kl. 07:30

Info Per-Inge Nilsson
e-post: peringen@telia.com
Mobil: 070-738 99 20

Sjösättning på spåret:

Lördagen den 27 april kl 08.00

Info Tommy Bovinder: tommybovinder@gmail.com