Torrsättning 2021

Sjö/torr-sättningar med truck

Info Jan Karlsson, sms 070 600 19 61, jan@vvsjan.com

Preliminär placeringsplan

Det kommer att bli mycket trångt, 71 båtar om alla får plats.

Planen kan ev. behöva justeras för kranbåtar.

För att få plats behöver följande göras;

  • Spåren på övre plan kommer att behöva skyddas
  • En gran i kurvan upp till övre plan tas bort.
  • Bränsleförrådet kapas och demonteras provisoriskt.
  • Några grenar längs vägen kapas.
  • Nedre plan längs bort dike fylls upp med singel.
  • Nedre plan längs bort tall mot kranbåtar tas bort.

Trucktiderna är

3;e okt kl 07.30
7;e okt ca kl 13.00
17;e okt kl 07.30

Sjö/torr-sättning från spåret

Lördagen den 16 oktober med början kl 8
Info Tommy Bovinder 073 826 44 02 tommybovinder@gmail.com