Sjösättning våren 2022. Tider ännu inte fastställda

 

Tider ännu inte fastställda

Sjö/torr-sättningar med truck

Info Jan Karlsson, sms 070 600 19 61, jan@vvsjan.com

 

Sjö/torr-sättning från spåret

 

Info Tommy Bovinder 073 826 44 02 tommybovinder@gmail.com