Styrelse

Anders Karlzén ordförande
070 848 18 17
anders@karlzen.se
Lars-Åke Larsson sekreterare
076 771 08 42
larssonsgatan@gmail.com

Monica Sjöholm ekonomiansvarig
070 630 94 57
monicaochulf@telia.com
Hjalmar Åselius adj ekonomi
070 558 12 78
hjalmar.selius@telia.com
Torsten Blomgren redaktör
070 821 11 04
torsten.blomgren@gmail.com
Ingvar Arnér ordf gästhamnssektionen
072 208 69 54
ingvar.arner@telia.com
Nils Ulmner ordf klubbhussektionen
076 126 89 06
n.ulmner@gmail.com
Jan Furemo ordf seglingssektionen
070 560 84 80
jan.furemo@telia.com
Jakob Elmerfjord ordf ungdomssektionen
070 222 62 60
jakob@elmerfjord.com
Gert Petersson ordf varvssektionen
073 277 12 85
gert_petersson@hotmail.com
Per-Inge Nilsson ordf veteransektionen
070 738 99 20
peringen@telia.com

Styrelsens ansvar

Se till att WSS fungerar demokratiskt
Genomföra och utvärdera uppdrag från medlemmarna
Företräda WSS externt
Dokumentera regler och protokoll. Arkivering
Ansvara för ekonomi och medlemsregister
Vårda klubbens historia och värderingar
Ta upp, driva och förankra långsiktiga målfrågor
Uppdatera organisationen
Uppdatera inventarieförteckningen
Av stadgan framgår styrelsens formella uppgifter

 

Verksamhet

Namn

Funktion

Mobilnr

Styrelsen Anders Karlzén Ordförande  049 213 620
Lars-Åke Larsson Sekreterare  076 771 08 42
Monica Sjöholm Ekonomiansv  070 630 94 57
Hjalmar Åselius Adj ekonomi 070 558 12 78
Torsten Blomgren Redaktör 070 821 11 04
Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 072 208 69 54
  Lars Hultquist
  Stefan Westberg
Klubbhussektionen Nils Ulmner Ordförande 076 126 89 06
Mats Lindh
Östen Pettersson
Staffan Larsson
Tomas Strömberg
Klubbmästeri vakant Klubbmästare
Cecilia Klyver
Christina D Petersson
Ann Karlzén
Marknadssektionen vakant Ordförande  
Torsten Blomgren
Wolfgang Schmeing
vakant
vakant

 

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 070 560 84 80
Ann Hultqvist
Fredrik Holmberg
Rolf Herrström
Bo Djerf
Tore Källmark
Skansholms-sektionen  vakant Ordförande
  Björn Sinnerstad    
Christer Elmerfjord
Johan Sjökvist
William Magnusson
Michelle Asplund
Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande 070 222 62 60
Thomas Ragnarsson
Michael Karmann
Anders Viberg
Tomas Landström
Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 073 277 12 85
Tommy Bovinder
Per-Inge Nilsson
Kent Ekeflod
Alfred Österberg
Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 070 738 99 20
Arne Blomgren
Lennart Rundberg
Ingemar Lindin
Revisorer Bo Axelsson Ordförande 070 517 17 00
Britt-Louise Källmark Ledamot
Bruno Blomberg Suppleant
Mats Hasselqvist Suppleant
Valbereredning Ingemar Lindin Ordförande 073 040 99 87
  Sven Olof Nilsson
  Arne Blomgren