Styrelse

Anders Karlzén ordförande
070 848 18 17
anders@karlzen.se
Lars-Åke Larsson sekreterare
076 771 08 42
larssonsgatan@gmail.com

Hjalmar Åselius ekonomiansvarig
070 558 12 78
hjalmar.selius@telia.com
Anders Ullman gästhamnen
070 512 90 07
Torsten Blomgren redaktör
070 821 11 04
torsten.blomgren@gmail.com
Rolf Herrström
070 727 14 20
Rolf@rhdesign.se
Nils Ulmner ordf klubbhussektionen
076 126 89 06
n.ulmner@gmail.com
Josef Strand ungdomssektionen

josef.strand@hotmail.com

Magnus Stalebrant varvet
073 931 00 96
magnus.stalebrant@vastervik.se
Per-Inge Nilsson ordf veteransektionen
070 738 99 20
peringen@telia.com

Styrelsens ansvar

Se till att WSS fungerar demokratiskt
Genomföra och utvärdera uppdrag från medlemmarna
Företräda WSS externt
Dokumentera regler och protokoll. Arkivering
Ansvara för ekonomi och medlemsregister
Vårda klubbens historia och värderingar
Ta upp, driva och förankra långsiktiga målfrågor
Uppdatera organisationen
Uppdatera inventarieförteckningen
Av stadgan framgår styrelsens formella uppgifter

 

Funktionärer valda på årsmötet 2019

Verksamhet

Namn

Funktion

Mobilnr

Styrelsen Anders Karlzén Ordförande 070 848 18 17
Lars-Åke Larsson sekreterare 076 771 08 42
Hjalmar Åselius ekonomiansv 070 558 12 78
Torsten Blomgren redaktör 070 821 11 04
Gästhamnssektion Anders Ullman Ordförande 070 512 90 07
  Lars Hultquist
Klubbhussektionen Nils Ulmner Ordförande 076 126 89 06
Mats Lindh
Östen Pettersson
Tomas Strömberg
Klubbmästeri vakant Klubbmästare
Cecilia Klyver
Christina D Petersson
Ann Karlzén
Marknadssektionen vakant Ordförande  
Torsten Blomgren
Wolfgang Schmeing
Seglingssektionen Rolf Herrström Ordförande 070 727 14 20
Ann Hultqvist
Fredrik Holmberg
Rolf Herrström
Bo Djerf
Tore Källmark
Skansholms-sektionen  vakant Ordförande
  Björn Sinnerstad    
Johan Sjökvist
William Magnusson
Michelle Asplund
Ungdomssektionen Josef Strand Ordförande
Thomas Ragnarsson
Anton Landén
Anders Viberg
Tomas Landström

 

 

Varvsektionen Magnus Stalebrandt Ordförande 073 931 00 96
 Övre plan, miljöansvarig Tommy Bovinder 073 826 44 02
 Nedre plan Per-Inge Nilsson 070 738 99 20
Kent Ekeflod
Alfred Österberg
Åke Norderbåt
Nikolas Sarfati
Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 070 738 99 20
Arne Blomgren
Christer Andersson
Ingemar Lindin
Revisorer Bo Axelsson Ordförande 070 517 17 00
Britt-Louise Källmark Ledamot
Bruno Blomberg Suppleant
Mats Hasselqvist Suppleant
Valbereredning Ingemar Lindin Ordförande 073 040 99 87
  Sven Olof Nilsson
  Arne Blomgren