Styrelse

Styrelsens ansvar

Se till att WSS fungerar demokratiskt
Genomföra och utvärdera uppdrag från medlemmarna
Företräda WSS externt
Dokumentera regler och protokoll. Arkivering
Ansvara för ekonomi och medlemsregister
Vårda klubbens historia och värderingar
Ta upp, förankra och driva långsiktiga målfrågor
Uppdatera organisationen
Uppdatera inventarieförteckning

 

Av stadgan framgår styrelsens formella uppgifter

Här nedanför finner du alla WSS funktionärer med kontaktuppgifter

 

 

Verksamhet Namn   Funktion Mobilnr
Övergripande Anders Karlzén Ordförande 0492 136 20
Lars-Åke Larsson Sekreterare 076 77 108 42
Monica Sjöholm Ekonomiansv 070 203 60 82
Hjalmar Åselius Aselius1 Adjungerad ekonomifunk.
Torsten Blomgren WSS-nytt 070 821 11 04
Gästhamnssektion Ingvar Arnér   Ordförande 072 206 69 54
Lars Hultkvist
Stefan Westberg
Klubbhussektionen Nils Ulmner  Nils1 Ordförande 076 126 89 06
Mats Lindh
Östen Pettersson
Staffan Larsson
Tomas Strömberg
Klubbmästeri Cecilia Klyver   Sammankallande 070 561 64 38
Christina D Petersson
Ann Karlzén
Marknadssektionen vakant   Ordförande  
Torsten Blomgren  WSS-nytt
Wolfgang Schmeing
Seglingssektionen Jan Furemo   Ordförande 070 560 84 80
Fredrik Holmberg
Bo Djerf
Tore Källmark
Ann Ingemansson Hultquist
Skansholms-sektionen Christer Elmerfjord   sammankalande  
Björn Sinnerstad
Johan Sjökvist
William Magnusson
Michele Asplund
Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord  2094Jakob Ordförande 070 222 62 60
Thomas Ragnarsson
Michael Karmann
Anders Viberg
Tomas Landström
Varvsektionen Gert Petersson   Ordförande 073 277 12 85
Tommy Bovinder
Per-Inge Nilsson
Kent Ekeflod
Alfred Österberg
Veteransektionen Per Inge Nilsson   Ordförande 070 738 99 20
Arne Blomgren
Lennart Rundberg
Ingemar Lindin
Nyckelansvarig Tomas Strömberg 070 318 40 03
Mastskjul LG Ahl 070 499 46 70
Bryggplatser LG Ahl 070 499 46 70