Styrelse

Styrelsens ansvar

Se till att WSS fungerar demokratiskt
Genomföra och utvärdera uppdrag från medlemmarna
Företräda WSS externt
Dokumentera regler och protokoll. Arkivering
Ansvara för ekonomi och medlemsregister
Vårda klubbens historia och värderingar
Ta upp, driva och förankra långsiktiga målfrågor
Uppdatera organisationen
Uppdatera inventarieförteckningen
Av stadgan framgår styrelsens formella uppgifter

Funktionärer valda på årsmötet 2021

 


Gert Petersson ordförande
073 277 12 85
gert_petersson@hotmail.com
Tore Källmark vice ordförande
070 623 88 64
tore@royalmarine.se

Lars-Åke Larsson sekreterare
076 771 08 42
larssonsgatan@gmail.com
Hjalmar Åselius ekonomiansvarig
070 558 12 78
hjalmar.selius@telia.com

Per-Erik Pettersson registrator
xx
registrator@wss.nu
Per-Inge Nilsson ordf veteransektionen
070 738 99 20
peringen@telia.com
Torsten Blomgren redaktör
070 821 11 04
torsten.blomgren@gmail.com
Magnus Stalebrant ordf varvssektionen
073 931 00 96
magnus.stalebrant@vastervik.se

Anders Ullman
ordf gästhamnsektionen
070 512 90 07
anders.ullman@telia.com
Gunnar Söderberg
ordf klubbhussektionen
070 824 2 96
gunnar_soederberg@hotmail.com
Inna Rosén
klubbmästare
070 727 70 26
innawe@spray.se
Thomas Ragnarsson
ordf seglingssektionen
070 216 20 75
thomas.ragnarsson@bluepartner.se
Helena Nilsson
ordf ungdomsektionen
076 832 96 91
helena.nilsson@aslanforestry.com
Verksamhet
Namn
Funktion
Telefon
ÖvergripandeGert PeterssonOrdförande073 277 12 85
Tore KällmarkVice ordf.070 623 88 64
Lars-Åke LarssonSekreterare076 771 08 42
Per-Erik PetterssonRegistrator
Hjalmar ÅseliusKassör
Jan-Henrik StibeAdj ekonomi
Torsten BlomgrenWSS-nytt070 821 11 04
GästhamnssektionAnders UllmanOrdförande070 512 90 07
Particio Damatta Salgado
KlubbhussektionenGunnar SöderbergOrdförande070 824 29 96
Nils Ulmner
Östen Pettersson
Tomas Strömberg
KlubbmästeriInna RosénOrdförande070 727 70 26
Cecilia Klyver
Per-Erik Essén
Therese Kesén Andersson
Christina D Petersson
MarknadssektionenTorsten BlomgrenOrdförande070 821 11 04
Wolfgang Schmeing
Matthias Thorén
SeglingssektionenTomas RagnarssonOrdförande070 216 20 75
Bo Djerf
Sofi EnanderIdrott online
Ann Ingemansson Hultquist
SkansholmenVakantOrdförande
Michele Asplund
Björn Sinnerstad
Johan Sjökvist
William Magnusson
Peter Eckerbom
Christer Elmerfjord
UngdomssektionenHelena NilssonOrdförande 076 832 96 91
Mikael Albinssonrepr Wikingarna
VarvsektionenMagnus StalebrandtOrdförande073 931 00 96
Tommy BovinderÖvr plan, Miljö
Jan KarlssonNedre plan
Kent Ekeflod
Alfred Österberg
Åke Norderbåt
Nikolas Sarfati
Kenneth Hansson
Fredrik Kallberg
Mats Ferner
Josef Strand
Under-
håll
Följebåtar
Bensinansvarig
VeteransektionenPer Inge NilssonOrdförande070 738 99 20
Arne Blomgren
Christer Andersson
Ingemar Lindin
RevisorerLars JillehedSammankallande
Bruno BlombergLedamot
Mats HasselqvistSuppleant
Vakant
ValberedningenIngemar LindinOrdförande073 040 99 87
Anders Karlzén
Lennart Nilsson