Styrelse

Styrelsens ansvar

Se till att WSS fungerar demokratiskt
Genomföra och utvärdera uppdrag från medlemmarna
Företräda WSS externt
Dokumentera regler och protokoll. Arkivering
Ansvara för ekonomi och medlemsregister
Vårda klubbens historia och värderingar
Ta upp, driva och förankra långsiktiga målfrågor
Uppdatera organisationen
Uppdatera inventarieförteckningen
Av stadgan framgår styrelsens formella uppgifter

Funktionärer valda på årsmötet 2022

 


Gert Petersson ordförande
073 277 12 85
gertpson@gmail.com
Lars-Åke Larsson sekreterare
076 771 08 42
larssonsgatan@gmail.com

Per-Erik Pettersson registrator
xx
registrator@wss.nu
Hjalmar Åselius ekonomiansvarig
070 558 12 78
hjalmar.selius@telia.com

Magnus Stalebrant ordf varvssektionen
073 931 00 96
magnus.stalebrant@vastervik.se
Peringe Nilsson ordf veteransektionen
070 738 99 20
peringen@telia.com
Tommy Boström
ordf klubbhussektionen
070 764 08 46
tommybostrom56@gmail.com
Thomas Ragnarsson
ordf seglingssektionen
070 216 20 75
thomas.ragnarsson@bluepartner.se

Helena Nilsson
ordf ungdomsektionen
076 832 96 91
helena.nilsson@aslanforestry.com
Malin Nordlund
ordf marknadssektionen
073 081 19 44
malinnord@telia.com
Bengt Julius
ordf gästhamnsektionen
070 779 45 02
bengt.julius@gmail.com
Michel Asplund
ordf Skansholmssektonen
076 145 44 64
michelasplund@hotmail.com
Verksamhet Namn Funktion Telefon
Övergripande Gert Petersson Ordförande 073 277 12 85
Lars-Åke Larsson Sekreterare 076 771 08 42
Per-Erik Pettersson Registrator
Hjalmar Åselius Kassör
Malin Nordlund WSS-nytt 073 081 19 44
Gästhamnssektion Bengt Julius Ordförande 070 779 45 02
Klubbhussektionen Tommy Boström Ordförande 070 764 08 46
Nils Ulmner
Tomas Strömberg
Klubbmästeri Inna Rosén Ordförande 070 727 70 26
Cecilia Klyver
Therese Kesén Andersson
Christina D Petersson
Marknadssektionen Malin Nordlund Ordförande 073 081 19 44
Wolfgang Schmeing
Rikard Fallqvist
Mattias Thorén
Seglingssektionen Thomas Ragnarsson Ordförande 070 216 20 75
Bo Djerf
Sofi Enander Idrott online
Ann Ingemansson Hultquist
Jan Furemo Ekonomisk Rapportör
Skansholmen Michel Asplund Ordförande 076 145 44 64
Johan Sjökvist
William Magnusson
Peter Eckerbom
Christer Elmerfjord
Ungdomssektionen Helena Nilsson Ordförande 076 832 96 91
Varvsektionen Magnus Stalebrandt Ordförande 073 931 00 96
Tommy Bovinder Övre plan och. Miljöbod
Jan Karlsson Nedre plan
Alfred Österberg
Åke Norderbåt
Nikolas Sarfati
Kenneth Hansson Underhåll
Följebåtar
Mats Ferner
Josef Strand Bensinansvarig
Veteransektionen Peringe Nilsson Ordförande 070 738 99 20
Arne Blomgren
Christer Andersson
Ingemar Lindin
Revisorer Lars Jillehed Ordförande  
Bruno Blomberg Ledamot
Mats Hasselqvist Suppleant
Vakant Suppleant

Valberedningen består av Bo Axelsson, Anders Karlzén och Magnus Ekholm. Ta kontakt med någon av dem om du vill ta ansvar för något inom sällskapets verksamhet eller känner någon vars kompetens vi inte lycktas ta tillvara.