Styrelse

Styrelsens ansvarSe till att WSS fungerar demokratiskt
Genomföra och utvärdera uppdrag från medlemmarna
Företräda WSS externt
Dokumentera regler och protokoll. Arkivering
Ansvara för ekonomi och medlemsregister
Vårda klubbens historia och värderingar
Ta upp, driva och förankra långsiktiga målfrågor
Uppdatera organisationen
Uppdatera inventarieförteckningen
Av stadgan framgår styrelsens formella uppgifter

Funktionärer valda på årsmötet 2020

 

.

 

.


Gert Petersson ordförande
073 277 12 85
gert_petersson@hotmail.com
Tore Källmark vice ordförande
070 623 88 64
tore@royalmarine.se

Lars-Åke Larsson sekreterare
076 771 08 42
larssonsgatan@gmail.com
Hjalmar Åselius ekonomiansvarig
070 558 12 78
hjalmar.selius@telia.com

Per-Erik Pettersson registrator
xx
registrator@wss.nu
Per-Inge Nilsson ordf veteransektionen
070 738 99 20
peringen@telia.com
Torsten Blomgren redaktör
070 821 11 04
torsten.blomgren@gmail.com
Magnus Stalebrant ordf varvssektionen
073 931 00 96
magnus.stalebrant@vastervik.se

Anders Ullman
ordf gästhamnsektionen
070 512 90 07
anders.ullman@telia.com
Gunnar Söderberg
ordf klubbhussektionen
070 824 2 96
gunnar_soederberg@hotmail.com
Inna Rosén
klubbmästare
070 727 70 26
innawe@spray.se
Thomas Ragnarsson
ordf seglingssektionen
070 216 20 75
thomas.ragnarsson@bluepartner.se
Anders Wiberg
ordf Skansholmssektionen

076 521 60 91
vibbanviberg@gmail.com
Helena Nilsson
ordf ungdomsektionen
076 832 96 91
helena.nilsson@aslanforestry.com
Verksamhet
Namn
Funktion
Telefon
Övergripande Gert Petersson Ordförande 073 277 12 85
Tore Källmark Vice ordf. 070 623 88 64
Lars-Åke Larsson Sekreterare 076 771 08 42
Per-Erik Pettersson Registrator
Hjalmar Åselius Kassör
Torsten Blomgren WSS-nytt 070 821 11 04
Gästhamnssektion Anders Ullman Ordförande 070 512 90 07
Particio Damatta Salgado
Klubbhussektionen Gunnar Söderberg Ordförande 070 824 29 96
Nils Ulmner
Östen Pettersson
Tomas Strömberg
Klubbmästeri Inna Rosén Ordförande 070 727 70 26
Cecilia Klyver
Therese Kesén Andersson
Christina D Petersson
Marknadssektionen Torsten Blomgren Ordförande 070 821 11 04
Wolfgang Schmeing
Matthias Thorén
Seglingssektionen Tomas Ragnarsson Ordförande 070 216 20 75
Bo Djerf
Sofi Enander Idrott online
Ann Ingemansson Hultquist
Skansholmen Anders Viberg Ordförande 076 521 60 91
Michele Asplund
Björn Sinnerstad
Johan Sjökvist
William Magnusson
Peter Eckerbom
Christer Elmerfjord
Ungdomssektionen Helena Nilsson Ordförande  076 832 96 91
vakant
vakant
vakant
Varvsektionen Magnus Stalebrandt Ordförande 073 931 00 96
Tommy Bovinder Övr plan, Miljö
Per-Inge Nilsson Nedre plan
Kent Ekeflod
Alfred Österberg
Åke Norderbåt
Nikolas Sarfati
Kenneth Hansson
Fredrik Kallberg
Mats Ferner
Josef Strand
Håkan Berglund
Under-
håll
Följebåtar
Bensinansvarig
Gräsklippning
Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande

 

070 738 99 20
Arne Blomgren
Christer Andersson
Ingemar Lindin
Valberedningen Ingemar Lindin Ordförande 073 040 99 87
Anders Karlzén
Lennart Nilsson