Styrelse

Anders Karlzén ordförande
070 848 18 17
anders@karlzen.se
Lars-Åke Larsson sekreterare
076 771 08 42
lars-ake.larsson@vastervik.se

Monica Sjöholm ekonomiansvarig
070 630 94 57
monicaochulf@telia.com
Hjalmar Åselius adj ekonomi
070 558 12 78
hjalmar.selius@telia.com
Torsten Blomgren redaktör
070 821 11 04
torsten.blomgren@gmail.com
Ingvar Arnér ordf gästhamnssektionen
072 208 69 54
ingvar.arner@telia.com
Nils Ulmner ordf klubbhussektionen
076 126 89 06
n.ulmner@gmail.com
Jan Furemo ordf seglingssektionen
070 560 84 80
jan.furemo@telia.com
Jakob Elmerfjord ordf ungdomssektionen
070 222 62 60
jakob@elmerfjord.com
Gert Petersson ordf varvssektionen
073 277 12 85
gert_petersson@hotmail.com
Per-Inge Nilsson ordf veteransektionen
070 738 99 20
peringen@telia.com

Styrelsens ansvar

Se till att WSS fungerar demokratiskt
Genomföra och utvärdera uppdrag från medlemmarna
Företräda WSS externt
Dokumentera regler och protokoll. Arkivering
Ansvara för ekonomi och medlemsregister
Vårda klubbens historia och värderingar
Ta upp, driva och förankra långsiktiga målfrågor
Uppdatera organisationen
Uppdatera inventarieförteckningen
Av stadgan framgår styrelsens formella uppgifter

 

Verksamhet

Namn

Funktion

Mobilnr

Styrelsen Anders Karlzén Ordförande  049 213 620
  Lars-Åke Larsson Sekreterare  076 771 08 42
  Monica Sjöholm Ekonomiansv  070 630 94 57
  Hjalmar Åselius Adj ekonomi 070 558 12 78
  Torsten Blomgren Redaktör 070 821 11 04
Gästhamnssektion Ingvar Arnér Ordförande 072 208 69 54
  Lars Hultquist    
  Stefan Westberg    
Klubbhussektionen Nils Ulmner Ordförande 076 126 89 06
  Mats Lindh    
  Östen Pettersson    
  Staffan Larsson    
  Tomas Strömberg    
Klubbmästeri vakant Klubbmästare  
  Cecilia Klyver    
  Christina D Petersson    
  Ann Karlzén    
Marknadssektionen vakant Ordförande  
  Torsten Blomgren    
  Wolfgang Schmeing    
  vakant    
  vakant    

 

Seglingssektionen Jan Furemo Ordförande 070 560 84 80
Ann Hultqvist    
  Fredrik Holmberg    
  Rolf Herrström    
  Bo Djerf    
  Tore Källmark    
Skansholms-sektionen  vakant Ordförande  
  Björn Sinnerstad    
  Christer Elmerfjord    
  Johan Sjökvist    
  William Magnusson    
  Michelle Asplund    
Ungdomssektionen Jakob Elmerfjord Ordförande 070 222 62 60
Thomas Ragnarsson    
  Michael Karmann    
  Anders Viberg    
  Tomas Landström    
Varvsektionen Gert Petersson Ordförande 073 277 12 85
  Tommy Bovinder    
  Per-Inge Nilsson    
  Kent Ekeflod    
  Alfred Österberg    
Veteransektionen Per Inge Nilsson Ordförande 070 738 99 20
  Arne Blomgren    
  Lennart Rundberg    
  Ingemar Lindin    
Revisorer Bo Axelsson Ordförande 070 517 17 00
  Britt-Louise Källmark Ledamot  
  Bruno Blomberg Suppleant  
  Mats Hasselqvist Suppleant  
Valbereredning Ingemar Lindin Ordförande 073 040 99 87
  Sven Olof Nilsson    
  Arne Blomgren